Гончарова Ольга Олександрівна

Посада: старший викладач

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат фізико-математичних наук

Рік народження: 1975

Освіта:

У 2000 році закінчила Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна за спеціальністю “Математика”.

Кандидат фізико-математичних наук з 2007 р. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 64.175.01 за спеціальністю 01.01.04 – геометрія і топологія. Тема дисертації: “Псевдосферичні та лінійчаті підмноговиди в евклідовому просторі”. Науковий керівник – д.ф.-м.н., проф. Ю.А. Амінов.

Напрямок наукової діяльності:

Ізометричні занурення областей простору Лобачевського в евклідів простір у виді підмноговидів зі спеціальними властивостями; лінійчаті поверхні в евклідовому просторі; системи масового обслуговування марківського типу.

Автор:

понад 20 наукових праць та навчально-методичних розробок.

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

  1. Aminov Yu., Goncharova O. An example of isometric immersion of a domain of 3-dimensional Lobachevsky spase into E6 with a section Veroneze Математическая физика, анализ, геометрия. 1999. Вип. 6, № 1/2. С. 3-9.
  2. Аминов Ю.А., Тихонова О.А. О специальных изометрических погружениях областей пространства Лобачевского в Евклидово пространство. Математическая физика, анализ, геометрия. 2003. Т. 10, № 1. С. 3-11.
  3. Гончарова О.А. Линейчатые поверхности в En. Журнал математической физики, анализа, геометрии. 2006. Т. 2, № 1. С. 40-61.
  4. Гончарова О.А. Стандартные линейчатые поверхности в  E n . Доповіді НАН України. 2006. Вип. 3. С. 7-12.
  5. Goncharova O.A. Ruled surfaces in E4 with conctant ratio of the Gaussian curvature and Gaussian torsion. Journal of Mathematical Physics, Analysis, Geometry. 2008. Vol.4, № 3. С. 371-379.
  6. Бронза С.Д., Юрчак Н.С., Гончарова О.О., Овчієв М.Ж. Очікування обслуговування та коефіцієнт використання в системі масового обслуговування марківського типу. Восточно-европейский журнал передовых технологий. Харьков. 2014. №3/4 (69). С. 10-15 (ISSN: 1729-3774).
  7. Юрчак Н.С., Бронза С.Д., Гончарова О.О. Математичні методи в задачах управління транспортними системами. Конспект лекцій з дисципліни «Математичні методи в задачах управління транспортними системами». Харків : УкрДАЗТ, 2013. 65 с.
  8. Акімова Ю.О., Гончарова О.О., Удодова О.І., Шувалова Ю.С., Юрчак Н.С. Елементи теорії ігор: конспект лекцій з дисципліни “Оптимізаційні методи і моделі”. Харків: УкрДУЗТ, 2016. 48 с.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Вища та прикладна математикаМаркетинг
2Теорія ймовірностей і математична статистикаОрганізація перевезень і управління на транспорті
3Дослідження операцій в транспортних системахОрганізація перевезень і управління на транспорті
4Оптимізаційні методи та моделіМаркетинг