Хоружевський Григорій Анатолійович

Посада: аспірант

Науковий ступінь, вчене звання:

Рік народження: 1993

Освіта:

У 2018 році закінчив Український державний університет залізничного транспорту за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», кваліфікація магістр з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки (за освітньою програмою «Електричні системи і комлекси транспортних засобів»).

Напрямок наукової діяльності:

напівпровідникові силові перетворювачі електричної енергії для електричного транспорту і систем електропостачання.

Автор:

Автор понад 18 наукових праць та навчально-методичних розробок.

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

1. Plakhtii O., Nerubatskyi V., Mashura A., Hordiienko D., Khoruzhevskyi H. Improving energy indicators of the charging station for electric vehicles based on a three-level active rectifier. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2020. Vol. 3, No. 8 (105). P. 46–55. DOI: 10.15587/1729-4061.2020.204068.
2. Plakhtii O., Nerubatskyi V., Sushko D., Hordiienko D., Khoruzhevskyi H. Improving the harmonic composition of output voltage in multilevel inverters under an optimum mode of amplitude modulation. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2020. Vol. 2, No. 8 (104). P. 17–24. DOI: 10.15587/1729-4061.2020.200021.
3. Plakhtii O. A., Nerubatskyi V. P., Hordiienko D. A., Khoruzhevskyi H. A. Calculation of static and dynamic losses in power IGBT-transistors by polynomial approximation of basic energy characteristics. Scientific bulletin of National mining university. 2020. No. 2 (176). P. 82–88. DOI: 10.33271/nvngu/2020-82.
4. Nerubatskyi V., Plakhtii O., Hordiienko D., Khoruzhevskyi H. Prospects for the development of power electronics by application of technologies for production of power semiconductor switches based on silicon carbide. International scientific journal «Industry 4.0». 2020. Vol. 5, Issue 4. P. 170–173.
5. Нерубацький В. П., Плахтій О. А., Цибульник В. Р., Гордієнко Д. А., Хоружевський Г. А. Аналіз показників енергоефективності автономних інверторів напруги з імпедансною і квазіімпедансною ланками у вхідному колі при застосуванні різних алгоритмів модуляції. Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. 2020. № 3. С. 19–31. DOI: 10.18664/ikszt.v25i3.214089.
6. Nerubatskyi V., Plakhtii O., Hordiienko D., Khoruzhevskyi H. Study of energy parameters in alternative power source microgrid systems with multi-level inverters. International scientific journal «Industry 4.0». 2020. Vol. 5, Issue 3. P. 118–121.
7. Nerubatskyi V., Plakhtii O., Hordiienko D., Khoruzhevskyi H. Simulation of surge protection according IEC 61000-4-5. International scientific journal «Industry 4.0». 2019. Vol. 4, Issue 6. P. 293–296.