Калашніков Іван Володимирович

Посада: доцент

Науковий ступінь, вчене звання: к.т.н., доцент

Рік народження: 1976

Освіта:

У 1998 році закінчив Дніпропетровський державний технічний університет залізничного транспорту за спеціальністю «Водопостачання, водовідведення, раціональне використання і охорона водних ресурсів».

У 2000 році закінчив магістратуру Дніпропетровського державного технічного університету залізничного транспорту за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво».

Кандидат технічних наук з 2014 р. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Придніпровської державної академії будівництва та архітектури за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека. Тема дисертації: «Прогнозування ефективності заходів захисту зони аерації та ґрунтових вод від забруднення».

Напрямок наукової діяльності:

Екологічна безпека. Оцінка територіального ризику на хімічно небезпечних об’єктах.

Керівник Харківського відділення філії «Проектно-вишукувальний інститут залізничного транспорту» АТ «Укрзалізниця»; голова технічного комітету стандартизації TK 293 «Залізнична інфраструктура»; сертифікований інженер-проектувальник в частині забезпечення механічного опору та стійкості; сертифікований експерт з експертизи проектної документації у частині забезпечення безпеки експлуатації та вимог охорони праці, забезпечення захисту від шуму; сертифікований інженер з технічного нагляду.

Автор:

76 наукових праць та навчально-методичних розробок.

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

  1. Беляев Н.Н. Определение границ пояса безопасности при терактах с применением химических агентов / Н.Н. Беляев, И.В. Калашников, В.А. Козачина // Наука та прогрес транспорту. Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ : Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2018. – Вип. 4 (76). – С. 7 – 14. (журнал входить до міжнародних каталогів періодичних видань UlrichswebTMGlobalSerialsDirectory, OCLCWorldCat та наукометричних систем)
  2. Calculation of «vulnerability» zone in case of terrorist attack with chemical agents / M. M. Biliaiev, O. V. Berlov, I. V. Kalashnikov, V. A. Kozachyna // Наука та прогрес транспорту. Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ : Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2018. – Вип. 5 (77). – С. 19 – 27. (журнал входить до міжнародних каталогів періодичних видань UlrichswebTMGlobalSerialsDirectory, OCLCWorldCat та наукометричних систем).
  3. Anti-terror engineering in the case of possible terrorist attacks with chemical agents/ M. M. Biliaiev, O. V. Berlov, I. V. Kalashnikov, V. A. Kozachyna // Наука та прогрес транспорту. Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ : Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2018. – Вип. 6 (78). – С. 28 – 36. (журнал входить до міжнародних каталогів періодичних видань UlrichswebTMGlobalSerialsDirectory, OCLCWorldCat та наукометричних систем).;
  4. Беляев Н.Н. 3DCFD модель оценки территориального риска в условиях застройки / Н.Н. Беляев, И.В. Калашников, А.В. Берлов//Збірник наукових праць НГУ. – Д.: Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет», 2018 – №54 – С. 322 – 330.
  5. Беляев Н.Н. Численная модель для решения сопряженных задач в проблеме загрязнения атмосферного воздуха / Н.Н. Беляев, И.В. Калашников, П.Б. Машихина//Збірник наукових праць НГУ. – Д.: Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет», 2018 – №55 – С. 318 – 325.
  6. Локальная защита атмосферы от загрязнения / Н.Н. Беляев, И.В. Калашников, В.В. Беляева, А.В. Берлов // Збірник наукових праць НГУ. – Д.: Національний ТУ«Дніпровська політехніка», 2018. – №56 – С. 223 – 231.
  7. Математичне моделювання затікання токсичного газу у приміщення при аварії на промисловому майданчику/ М. М. Біляєв, В. В. Біляєва, О. В. Берлов, І. В. Калашніков// Математичне моделювання. – Кам’янське:Дніпровський державний технічний університет, 2018. – №2(39). – С. 95 – 101.
  8. Н.Н.Беляев, И.В. Калашников, Е.Ю. Гунько, О.П.Савина. 3D модель для оценки территориального риска / Вісник Дніпропетровського університету, Т26,№5, 2018 , с.90 -95.;
  9. Беляев Н.Н., Берлов А.В., Калашников И.В., Мищенко А.Ю., Лукьяненко Е.В. Математическое моделирование загрязнения атмосферного воздуха – с.36/ Комп’ютерне моделювання та оптимізація складних систем (КМОСС-2018): матеріали 4-ї Міжнародної науково-технічної конференції (м. Дніпро, 1-2 листопада 2018 року), Дніпро: Баланс-клуб, 2018.-с.438.
  10. Беляев Н.Н., Тютюнник А.А., Калашников И.В., Якубовская З.Н. Информационная система анализа и оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха при аварийных ситуаціях на железнодорожном транспорте. Матеріали 12-ї Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні інформаційні і комунікаційні технології на транспорті, в промисловості та освіті», Дніпро, 2018, с. 130.