Кануннікова Світлана Петрівна

Посада: Старший лаборант, асистент

Науковий ступінь, вчене звання:

Рік народження: 1976

Освіта:

У 1999 році закінчила Харківську державну академію залізничного транспорту за спеціальністю «Організація перевезень і управління на залізничному транспорті».

Напрямок наукової діяльності:

Сучасні підходи в управлінні вантажною і комерційною роботою на залізниці в ринкових умовах.

Автор:

Понад 10 наукових праць та навчально-методичних розробок.

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

  1. Мкртичьян Д.И., Гусейнов С.Н., Канунникова С.П. Исследование взаимодействия железнодорожного и морского траспорта на основе принципов логістики. Збірник наукових праць УкрДАЗТ. 2012. Вип. 133. С.36-38.
  2. Обухова А.Л., Кануннікова С.П. Товарознавство: конспект лекцій з дисциплін «Товарознавство» та «Вантажознавство та схоронність вантажів» для студентів всіх форм навчання і слухачів ІППК.  2014. Ч.1. 67 с.
  3. Обухова А.Л., Кануннікова С.П. Журнал практичних робіт з дисципліни «Вантажознавство та схоронність вантажів» для студентів денної форми навчання. 2012. 34 с.
  4. Котенко А.М., Продащук С.М., Костєнніков О.М., Запара Я.В., Кануннікова С.П. Вантажні перевезення: конспект лекцій з дисципліни «Вантажні перевезення» для студентів всіх форм навчання. УкрДАЗТ, 2014. Ч.3.
  5. Продащук С.М., Мкртичьян Д.І., Каньовська Д.В., Кануннікова С.П. Академічна освіта [електронний ресурс]: конспект лекцій з дисципліни «Академічна освіта» для студентів всіх форм навчання. УкрДАЗТ, 2014. 55 с.
  6. Запара В.М., Обухова А.Л., Кануннікова С.П. Визначення основних характеристик і вимог для заданих товарів (вантажів), що допускаються до перевезення залізничним транспортом. Контрольна робота з дисципліни «Товарознавство» (завдання, методичні вказівки та пояснювальна записка). УкрДАЗТ, 2013. 17 с.
  7. Лаврухін О.В., Мкртичьян Д.І., Костєнніков О.М., Каннунікова С.П., Церковнюк Ю.В. Аналіз і перспективи розвитку перевезень зернових вантажів залізничним транспортом України. Збірник наукових праць УкрДУЗТ. 2015. Вип. 158(1). С. 31–35.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Організація виконання вантажних операційОрганізація перевезень і управління на транспорті
2Транспортне правоОрганізація перевезень і управління на транспорті
3Транспортно- експедиторська діяльністьОрганізація перевезень і управління на транспорті
4Актово-претензійна роботаОрганізація перевезень і управління на транспорті