Костиркін Олег Володимирович

Посада:

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат технічних наук, доцент

Рік народження: 1963

Освіта:

Освіта вища. У 1986 р. закінчив Харківський політехнічний інститут (ХПІ) за спеціальністю «Технологія жирів». Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук захистив за спеціальністю 05.17.01 – Технологія неорганічних речовин. Науковий ступінь кандидата технічних наук присуджено в 1996 році. Вчене звання доцента кафедри охорони праці та навколишнього середовища присвоєно у 1998 році.Вступив до аспірантури ХІІТу в 1989 році; з 1993 року працював на посаді старшого викладача кафедри охорони праці та навколишнього середовища; з 1996 року – на посаді доцента кафедри охорони праці та навколишнього середовища; з 1997 і до 2003 року на посаді заступника декана факультету Управління процесами перевезень; з 2015 року вступив до докторантури Українського державного університету залізничного транспорту; з вересня 2016 року і на теперішній час обіймає посаду завідувача кафедри охорони праці та навколишнього середовища Українського державного університету залізничного транспорту.

Напрямок наукової діяльності:

Напрямок наукової діяльності: Питання дослідження впливу оксидів ВаО, CoO, Fe2O3 , Al2O3. у складі композиційних матеріалів на їх захисні властивості від електромагнітного випромінювання та створення нових захисних композиційних матеріалів на базі цих оксидів. Питання цивільного захисту та надзвичайних ситуацій на залізниці.

Автор:

Автор 140 публікацій, з них понад 90 наукових, має 2 патенти (авторські свідоцтва).

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

Вибрані публікації:

1. Костиркін О.В. Попередження надзвичайних ситуацій на залізничному транспорті. Цивільна оборона: конспект лекцій – Харків: УкрДАЗТ, 2009. – 188 с.
2. Костиркін О.В. Охорона праці на залізничному транспорті: Навчальний посібник. Д.С. Козодой, О.В. Костиркін, С.О. Кисельова, Н.В, Козодой. – Харків: УкрДУЗТ, 2020. – 124 с.
3. Костиркін О.В. Цивільний захист та попередження надзвичайних ситуацій, в тому числі на залізничному транспорті: Навч. посібник / М.І. Ворожбіян, О.В. Костиркін, Б.К. Гармаш, М.О. Мороз: – Харків: УкрДУЗТ, 2015. – 250 с.
4. Пат. 90619 U. Україна, МПК С 04 В 14/00. Бетонна суміш / М.Ю. Іващенко, М.І. Ворожбіян, Г.М. Шабанова, О.В. Костиркін, В.М. Сударський; Заявник та патентовласник УкрДАЗТ; № u 201311713; Заявл. 04.10.2013; Опубл. 10.06.2014; Бюл. №11. − 2 с.
5. Костиркін О.В. Дослідження процесів фазоутворення в системі BaO – Al2O3 – Fe2O3 / М.Ю. Іващенко, Г.М. Шабанова, М.І. Ворожбіян, О.В. Костиркін // Матеріали 76-ї Міжнародної науково-технічної конференції, 15-17 квітня 2014 р.: Тез. доп. – Зб. наук. праць. УкрДАЗТ – Харків, 2014. – Вип. 143. – С. 270 − 271.
6. Костиркін О.В. Субсолидусное строение системы CoO – ВаО – Fe2O3. Ч. 1. Термодинамический анализ твердофазных реакций синтеза тройных оксидных соединений системы CoO – ВаО – Fe2O3 / О.В. Костыркин, Г.Н. Шабанова, С.М. Логвинков, Н.С Цапко // Огнеупоры и техническая керамика. – 2015. – № 1-2 – С. 8 –11.
7. Костиркін О.В. Субсолидусное строение системы CoO – ВаО – Fe2O3. Ч. 2. Фазовые равновесия в системе CoO – ВаО – Fe2O3 без учета тройных соединений / О.В. Костиркін, Г.Н. Шабанова, С.М. Логвинков, Н.С Цапко // Огнеупоры и техническая керамика. – 2015. – № 4-5 – С. 3 – 8.
8. Костыркин О.В « Барий содержащие тугоплавкие материалы специального назначения.» /Шабанова Г.Н., Логвинков С.М., Корогодская А.Н.,Христич Е.В., Иващенко М.Ю., Костыркин О.В. – Х.: ФЛП Бровин А.В., 2018. – 292 с. (на русском языке) ISBN 978-617-7555-99-4
9. Костиркін О.В. « Можливість утилізації твердих промислових відходів та енергозбереженняпри виробництві силікатної цегли»/ Кисельова С.О. Наук.-техн. зб.: “Матеріали Міжнар наук.-пр. конф. “(Київ, 7-8 червня 2018р) К ; Основа, 2018.-440с
10. Костиркін О.В. « Гексаферрит бария как заполнитель при производстве защитных бетонов.»/ Иващенко М.Ю., Шабанова Г.Н., Киселева С.А. Матеріали XXIV международной научно-практической конференции ” Інформаційні технології: наука, техника, технологія, освіта, здоровʹя XXIV міжнародна науково-практична конференція. Харків, 18-20 травня 2016. У чотирьох частинах Ч.ІІ” MicroCAD – 2016 с.216 (343).
11. Костиркін О.В. Хімія: Конспект лекцій / О.В. Костиркін, А.М. Корогодська. – Харків: УкрДУЗТ, 2016. – 104 с.

Основні навчальні дисципліни, які викладає: