Кравченко Олена Валентинівна

Посада: доцент, заступник начальника ВМЗ

Науковий ступінь, вчене звання: доктор історичних наук

Рік народження: 1972

Освіта:

У 1994 р. закінчила історичний факультет Харківського державного університету (нині – Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна) за спеціальністю «Історія». Присвоєно кваліфікацію «Історик, викладач історії та суспільно-політичних дисциплін».

Кандидат історичних наук з 2003 р. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д64.051.10 Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна за спеціальністю 07.00.01 – «Історія України», номер диплома ДК №020930. Вчене звання доцента присвоєно у 2005 р., номер атестата 02ДЦ №011167. Тема дисертації «Благодійна діяльність Православної Церкви в Харківській єпархії (1799 – 1917 рр.)».

Доктор історичних наук з 2020 р. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д64.051.10 Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна за спеціальністю 07.00.01 – «Історія України». Тема дисертації «Опіка над дітьми на українських землях у складі Російської імперії наприкінці XVIII – на початку XX ст.».

 

Напрямок наукової діяльності:

Соціально-економічна історія, історія опіки над дітьми, історія доброчинності, історія залізничного транспорту.

Виступала офіційним опонентом 7 кандидатських дисертацій. Володіє польською мовою (рівень В2), що підтверджується сертифікатом Польської державної сертифікаційної комісії з польської мови як іноземної

Автор:

понад 90 наукових праць та навчально-методичних розробок.

Нагороди та подяки:

Стипендіат Німецького історичного інституту в Москві. У 2013 р. отримала лист-подяку від КЗ «Центр дитячої та юнацької творчості №1 Харківської міської ради» за участь у роботі комісії районного етапу НДР учнів-членів Малої академії наук України. У 2017 р. отримала нагрудний знак «За вагомі заслуги перед Одеською залізницею» ІІІ ступеня.

Вибрані публікації:

  1. Кравченко О. В. Підкидьки чи знайди?: державна та суспільна опіка над незаконнонародженими в Україні наприкінці XVIII – на початку ХХ ст. / О. В. Кравченко // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: «Актуальні проблеми історії України»: зб. наук. ст. – 2014. – № 25 (1068). – С. 62–69.
  2. Кравченко О. В. Доброчинність та опіка над дітьми на Катеринославщині у ХІХ – на початку ХХ ст. / О. В. Кравченко // Наукові праці іст. ф-ту Запорізького нац. ун-ту. – Запоріжжя: ЗНУ, 2014. – Вип. XXXVIII. – С. 64–72.
  3. Кравченко О. В. Товариства фізичного виховання та захисту дітей в Україні (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / О. В. Кравченко // Гуржіївські історичні читання : зб. наук. праць. – Черкаси, 2014. – Вип. 7. – С. 118–121.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Історія України та української культуриОрганізація міжнародних перевезень
2ПолітологіяБудівельні, колійні, гірничі та нафтогазопромислові машини
3Історія залізничного транспортуАльтернативні джерела енергії та екологічно чистий транспорт