Кравець Андрій Михайлович

Посада: Завідувач науково-дослідної частини

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат технічних наук, доцент

Рік народження: 1977

Освіта:

У 1997 році закінчив Миколаївський технікум залізничного транспорту за спеціальністю «Механізація вантажних робіт». У 2001 році закінчив Харківську державну академію залізничного транспорту за спеціальністю «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання».

Кандидат технічних наук з 2004 р. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.04 за спеціальністю 05.22.07 – Рухомий склад залізниць та тяга поїздів. Тема дисертації:«Підвищення працездатності паливної апаратури тепловозних дизелів гідродинамічним диспергуванням палива». Науковий керівник – д.т.н., проф. Є.С. Венцель.

Напрямок наукової діяльності:

Ресурсозбереження на транспорті. Сучасні, високоефективні експлуатаційні матеріали для будівельної та колійної техніки. Покращення властивостей паливно-мастильних матеріалів.

Автор:

80 наукових праць та навчально-методичних розробок.  Має 6 патентів на винахід та 3 патенти на корисну модель.

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

  1. Determination of parameters of cable drums of capstanshunting winches / Yevhenii Romanovych, Andrii Yevtushenko, Andrii Kravets, Leonid Kozar and Georgii Afanasov // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2019. Vol. 708. article №012027.
  2. Study of the prospect of k-Li lubricant for axle boxes of the railway rolling stock / Andrii Kravets, Andrii Yevtushenko, Leonid Kozar, Anna Kravets, Maksym Kovalov // IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. 2019. Vol. 664. article №012025.
  3. Погребняк А. В., Евтушенко А. В., Кравец А. М. Универсальный стенд для исследования уплотнений и подшипниковых узлов компрессорных машин // Автомобильный транспорт. Харьков: ХНАДУ, 2018. Вип. 42. С. 75-79
  4. Еxperimental studies of sliding bearings of locomotive turbochargers by their level of vibration / A. Pogrebnyak, A. Yеvtushenko, A. Кravets, A. Kovtunenko, I. Tilichko // International Journal of Engineering & Technology. 2018. Vol. 7. No. 4.3, Р. 81-86.
  5. Study on the prospects of use the group d engine oil in locomotive diesel engines / A. Кravets, A. Yеvtushenko, A. Pogrebnyak, Ye. Romanovych, H. Afanasov // International Journal of Engineering & Technology. 2018. Vol. 7, No. 4.3, Р. 47-52.
  6. Dependence of Wear Intensity on Parameters of Tribo Units / Ye. Ventsel, O. Orel, O. Shchukin, N. Saienko, A. Kravets’ // Tribology in Industry. 2018. Vol. 40. No. 2, Р. 195-202.
  7. Кравець А. М., Євтушенко А. В. Новий модифікатор тертя для буксових вузлів рухомого складу // Вагонный парк. 2017. № 5-6. С. 36-41.
  8. Венцель Є. С., Кравець А. М. Математична модель трибосполучення // Проблеми трибології. Хмельницький: ХНУ,  2017. № 1. С. 112-118.
  9. Будівельні та колійні машини. Ч.2. Будівельна техніка : навч. посіб. / А.М. Кравець, А.В. Євтушенко, А.В. Погребняк, Є.В. Романович. Харків : УкрДУЗТ, 2016. 274 с.
  10. Основи організації і планування експлуатації машин : навч. посіб. / Є.В. Романович, Г.М. Афанасов, Л.М. Козар, А.В. Євтушенко, А.М. Кравець. Харків : УкрДУЗТ, 2016. 109 с.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Підйомно-транспортні та вантажно-розвантажувальні машиниБудівельні, колійні, гірничі та нафтогазопромислові машини
2Хіммотологія експлуатаційних матеріалівПідйомно-транспортні, будівельні, дорожні, колійні машини та обладнання
3Патентознавство та інтелектуальна власністьОрганізація перевезень і управління на транспорті