Кравець Анна Леонідівна

Посада: доцент

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат технічних наук, доцент

Рік народження: 1985

Освіта:

У 2007 році закінчила Українську державну академію залізничного транспорту за спеціальністю «Організація перевезень і управління на транспорті (залізничний транспорт)».

Кандидат технічних наук з 2010 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.04 при Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 05.22.01 – «Транспортні системи». Тема дисертації: «Удосконалення технології функціонування передавальних залізничних станцій в умовах змішаних та інтермодальних перевезень». Науковий керівник – д.т.н., проф. Д.В. Ломотько.

Напрямок наукової діяльності:

Організація міжнародних перевезень вантажів і вантажобагажів та удосконалення роботи прикордонних передавальних станцій в умовах виконання змішаних та інтермодальних перевезень

Автор:

Автор понад 60 наукових праць та навчально-методичних розробок.

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

  1. Обухова А.Л., Бабунич М.В. Удосконалення технології роботи прикордонної передавальної станції при обробці вантажного вагонопотоку. Збірник наукових праць УкрДАЗТ. 2014. Вип. 146. С. 5-9.
  2. Ломотько Д.В., Обухова А.Л. Моделирование процесса обработки грузового вагонопотока на приграничной станции в условиях изменения ширины колеи. Журнал «ScienceRise». 2014. Вип. № 5/2 (5). C. 37-43.
  3. Ломотько Д.В., Обухова А.Л., Сеніва І.В. Аналіз перспективних напрямків використання контейнерних та контрейлерних перевезень в Україні. Залізничний транспорт України. 2015. Вип. 6. С. 65-71.
  4. Обухова А.Л., Марʼюшкіна Є.Ю. Удосконалення технології обслуговування вантажобагажів при здійсненні швидкісного руху. Збірник наукових праць УкрДУЗТ. 2015. Вип. 154. С. 29-33.
  5. Обухова А.Л., Латишев С.Ю., Ісламзаде Д.К. Удосконалення технології роботи передавальної станції при виконанні прикордонно-митних операцій. Збірник наукових праць УкрДУЗТ. 2015. Вип. 156. С. 124-129.
  6. Кравець А.Л. Напрямки покращення роботи залізничного транспорту при розширенні видів послуг щодо перевезення вантажів малих обсягів. Збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної Internet-конференції «Моделювання та інформаційні технології в науці, техніці та освіті». 2018. С. 107-110.
  7. Лаврухін О.В., Ломотько Д.В., Альошинський Є.С., Ковальов А.О., Мкртичьян Д.І., Обухова А.Л., Ковальова О.В. Організація виконання вантажних і складських операцій: навч. посібник / за заг. ред. С.В. Панченка. Харків: УкрДУЗТ, 2015. 181 с.
  8. Запара В.М., Продащук С.М., Обухова А.Л., Шапатіна О.О., Кануннікова С.П. Транспортно-експедиторська діяльність: навч. посібник. Харків: УкрДУЗТ, 2016. 248 с.
  9. Kravets A., Yevtushenko A., Kozar L., Kovalov M., Kravets A. Study of the prospect of k-Li lubricant for axle boxes of the railway rolling stock. International scientific conference on Aeronautics, Automotive and Railway Engineering and Technologies BulTrans-2019. 2019. doi:10.1088/1757-899X/664/1/012025
  10. Oleksandr Lavrukhin, Kravets A., Larysa Parkhomenko, Daria Kulova, Artem Panchenko, Natalja Ivaskovska Improving the Quality of Railway Operation to Extend the Services of Transportation of Cargo of Small Volume. Conference proceedings ICTE in Transportation and Logistics. ICTE ToL 2019, LNITI, 2020. РР. 35-43. doi:10.1007/2F978-3-030-39688-6_6

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Вантажні перевезенняОрганізація перевезень і управління на транспорті
2Організація виконання вантажних операційОрганізація перевезень і управління на транспорті
3Транспортне правоОрганізація перевезень і управління на транспорті