Маковоз Олена Володимирівна

Посада: завідувач відділу аспірантури та докторантури

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук, доцент

Рік народження: 1973

Освіта:

У 1996 році закінчила Харківський державний автомобільно-дорожній технічний університет за спеціальністю «Транспортний менеджмент».

Кандидат економічних наук з 2008 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.05 при Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Тема дисертації: «Фінансове оздоровлення підприємств залізничної галузі» (науковий керівник – професор Дикань В.Л.).

Напрямок наукової діяльності:

проблеми розвитку та функціонування підприємств залізничної галузі; економічна безпека підприємства; економічні ризики в діяльності підприємства.

Автор:

понад 70 наукових праць та навчально-методичних розробок.

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

  1. Дикань В.Л.,  Каграманян А.О., Сухорукова Т.Г., Каличева Н.Є.,  Маковоз О.В. Товарознавство та комерційна діяльність: підручник.  Харків: УкрДУЗТ, 2017. –369 с.
  2. Маковоз О.В Теоретична сутність кризових явищ в розвитку економічних систем. Матеріали конференції. Дванадцята науково – практична конференція «Проблеми міжнародних транспортних коридорів та корпоративна логістика»  м. Харків,  2 – 4 червня 2016р. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2016. №.54. С.160-161
  3. Маковоз О.В Індустріальні центри – закордонний досвід. Тринадцята   міжнародна науково – практична конференція «Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика» ( м. Харків, № 58,  8-10 червня 2017р. ). Вісник економіки транспорту і промисловості. 2017. № 58.  С. 12-14.
  4. Маковоз О.В.,  Глазкова А.С., Ісаєва К.В. Основні  напрямки  розвитку взаємодії транспортної та промислової галузей України.  Вісник економіки транспорту і промисловості. 2017. №59.  С.69-73.
  5. Маковоз О.В., Глазкова А.С. Аналіз основних проблем енергетичної галузі України. Вісник економіки транспорту і промисловості.   2018. № 63. С. 40-46.