Надтока Олена Володимирівна

Посада: Доцент

Науковий ступінь, вчене звання: Кандидат технічних наук

Рік народження: 1964

Освіта:

У 1986 закінчила Харківський інститут інженерів транспорту (ХІІТ за спеціальністю «Будівельні і дорожні машини і устаткування».

Кандидат технічних наук з 1993 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д.02.15.03 при Харківській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 05.04.02 – “Двигуни внутрішнього згорання”.

Напрямок наукової діяльності:

Вдосконалення конструкцій механічних систем рухомого складу залізничного транспорту.

Автор:

Автор понад 50 наукових праць. В рамках навчально-методичної роботи доцентом Надтокою О.В. видано та підготовлено до друку 52 науково-методичні та навчально-методичні розробки, з них навчально-методичних 26.

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

 1. Ускоренные испытания на долговечность втулки игольчатого подшипника поршневой головки шатуна. Оробинский А.В., Петухов В.М., Аксенова Н.А., Надтока Е.В., Вісник НТУ «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Динаміка і міцність машин. Харків: НТУ «ХПІ». 2019. № 1. С. 51-54.
 2. Дослідження підшипникового вузла поршневої головки шатуна дизеля Аксьонова Н.А., Оробінський О.В., Надтока О.В., Петухов В.М. Збірник наукових праць УкрДУЗТ, 2019, вип. 185, с. 82 – 88.
 3. Авторські права “Комп’ютерна програма «Розрахунок зубчастих передач за допомогою комп’ютерної програми GearKURT», №82688, від 2.11.18.”
 4. Авторські права “Комп’ютерна програма «Розрахунок приводу робочої машини за допомогою комп’ютерної програми PrivodKURT», №85850, від 14.02.19.”
 5. Авторські права “Комп’ютерна програма «Вибір та аналіз посадок деталей машин за допомогою комп’ютерної програми PosKURT», №86361, від 25.02.19.”
 6. Авторські права “Комп’ютерна програма «Розрахунок пасових передач за допомогою комп’ютерної програми BeltKURT», №86831, від 14.03.19.”
 7. Авторські права “Комп’ютерна програма «Розрахунок ланцюгових передач за допомогою комп’ютерної програми ChainKURT», №88333, від 6.05.19”
 8. Аналіз фактрів, що впливають на руйнування підшипників кочення. О.В. Надтока, О.В. Оробінський.Nauka i studia. Przemysl, 2018, №11(191), стр. 13−19.
 9. Надтока О.В., Аксьонова Н.А., Оробінський О.В., Дунай Л.М.. Застосування силової турбіни на дизельних двигунах автотракторного типу// Матеріали ІІ міжнародної науково – практичної конференції “Сучасні наукові дослідження – 2006”, т.15 Технічні науки, Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2006, с. 35-37.
 10. Мороз В.І., Братченко О.В., Логвиненко О.А., Надтока О.В. Визначення елементів матриць жорсткостей та демпфірування узагальненого рівняння руху клапанів чотиритактних дизелів // Зб. наук. праць. − Харків: УкрДАЗТ, 2005. − Вип. 70. − С. 101-107.
 11. Мороз В.І., Братченко О.В, Біленький А.І., Надтока О.В. Використання вектора «умовного кривошипа» для уточненого описання переміщень причіпних поршнів ДВЗ // Зб. наук. праць. − Харків: УкрДАЗТ, 2005. − Вип. 70. − С. 95-101.
 12. Аксёнова Н.А., Оробинский А.В., Надтока О.В., Дунай Л.М. Перспективи застосування нових фуллерен-вміщуючих матеріалів в сучасних засобах транспортного машинобудування. Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Динаміка сучасної науки 2010», – т. 9., стор. 29-33.
 13. Надтока Е.В., Аксенова Н.А., Оробинский А.В, Дунай Л.М.. Особенности дистанционной формы обучения при изучении технических дисциплин / Материалы V Международной научно-практической конференции |Научный прогресс на рубеже тысячелетий- 2008″ (1 – 15 июня 2008 года), том 7 Педагогические науки, – Днепропетровск (Прага): Наука осв та, 2008. – с. 46 – 51.
 14. Надтока Е.В., Аксенова Н.А., Оробинский А.В, Дунай Л.М.. Руководство дистанционным учебным процессом при изучении дисциплины «Детали машин и основы конструирования». / Материалы 5-й международной научно-практической конференции «Новейшие научные достижения»., Днепропетровск (Прага): Наука осв та 2009, т.12, стр. 3-7.
 15. Надтока Е.,В., Аксёнова Н.А., Оробинский А.В., Дунай Л.М. Исследование влияния износа на работоспособность высоконагруженных зубчатых передач. Материалы VІ Международной научно-практической конференции «Актуальные научные достижения», 2010, т. 16, стр. 19-24.
 16. Властивості та перспективи використання в транспортній галузі над пружних та надтвердих вуглецевих наноматеріалів. Аксьонова Н.А., Оробінський О.В, Надтока О.В. Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Динаміка сучасної науки 2013», – т. 10., стор. 29-34.
 17. Надтока Е.,В., Аксёнова Н.А., Оробинский А.В. Анализ тенденций утилизации отработавших газов в двигателях внутреннего сгорания. Материалы 9-й международной научно-практической конференции «Динамика научных исследований». Днепропетровск (Peremesl): Nauka I studia,2013, т.13, стр. 26-30.
 18. Механічні властивості та перспективи використання в транспортній галузі вуглецевих наноматеріалів. Аксьонова Н.А., Надтока О.В., Оробінський О.В. Збірник наукових праць УкрДАЗТ, 2015, вип.151, с. 97-98.
 19. Дослідження руйнувань поверхонь деталей машин. Надтока О.В., Аксьонова Н.А., Оробинський О.В. Збірник наукових праць УкрДАЗТ, 2015, вип. 151 , с.98.
 20. Дослідження напруженого стану шатуна транспортного двотактного дизеля. Оробінський О.В., Аксьонова Н.А., Надтока О.В., Збірник наукових праць УкрДАЗТ, 2015, вип. 151, с. 99.
 21. Прискоренні дослідження на довговічність втулки голчатого підшипника поршневої голівки шатуна. Аксьонова Н.А., Надтока О.В., Оробінський О.В. Збірник наукових праць УкрДУЗТ, 2016, вип.. 160 (додаток), с. 65 – 66.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Деталі машин і основи конструюванняБудівельні, колійні, гірничі та нафтогазопромислові машини
2Деталі машинВагони та вагонне господарство
3Деталі машинВисокошвидкісний рухомий склад
4Деталі машинЛокомотиви та локомотивне господарство
5Метрологія, стандартизація та технічні вимірюванняВагони та вагонне господарство
6Метрологія, стандартизація та технічні вимірюванняВисокошвидкісний рухомий склад
7Метрологія, стандартизація та технічні вимірюванняЛокомотиви та локомотивне господарство