Подтележнікова Інна Володимирівна

Посада: Associate Professor

Науковий ступінь, вчене звання: PhD, Associate Professor

Рік народження:

Освіта:

Cпеціаліст, інженер-будівельник, 2001спеціальність «Промислове та цивільне будівництвоо», УкрДАЗТ.

Кандидат технічних наук (2009, специальность «Будівельні матеріали та вироби», дисертацію «склади для залізобетонних і сталевих конструкцій мостів та інших споруд, що експлуатуються в умовах обводнення і струмів витоку» захистив в спеціалізованій вченій раді  Д 64.820.02, науковий керівник А.М. Плугін, д.х.н., професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, академік Транспортної академії України, Почесний професор УкрДУЗТ).

Напрямок наукової діяльності:

Розробка кольорових полімеркомпозиційних складів для захисту бетонних, залізобетонних і металевих конструкцій будівель та споруд.

Автор:

Автор 22 наукових праць, 3 патентів на вироби; 3 навчально-методичних розробок, у т.ч. 1 навчальних посібників, нормативних та інструктивних документів зі створенням нових матеріалів і засобів захисту від корозії металевих мостів та інших конструкцій.

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

1. Подтележникова И.В. Определение лимитирующей стадии переноса продуктов электрокоррозии стали под защитным покрытием / Плугин А.Н., Герасименко О.С., Исмагилов А.О., Горбачева Ю.Н. – Зб. наук. праць УкрДАЗТ. – Харків: УкрДАЗТ, 2010. – Вип. 119. – С. 182 – 187.

2. Подтележникова И.В. Влияние вида пигмента на реологические свойства антикоррозионных защитных покрытий искусственных сооружений железнодорожного транспорта / Плугин А.Н., Трикоз Л.В., Герасименко О.С. – Вісник ДНУЗТ ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ: ДНУЗТ ім. акад. В. Лазаряна, 2010. – Вип. 33. – С. 193 – 196

3. Подтележникова И.В. Методика контроля качества аникоррозионных покрытий при их изготовлении по величине краевого угла смачивания / Плугин А.А., Герасименко О.С. – Зб. наук. праць УкрДАЗТ.  Харків: УкрДАЗТ, 2011.  Вип. 127.  С.159 – 164.

4. И. Подтележникова Оптимизация объемно-планировочных решений пассажирского здания вокзала /В Мироненко, О.Герасименко/ – Українські залізниці №3-4,2015 – С. 26-29.

5. И.В. Подтележникова Транспортные проблемы большого города / ВП Мироненко, ИВ Подтележникова – Коммунальное хозяйство городов. – 2012 – №103. – С.550-555

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Будівлі на залізничному транспортіПромислове та цивільне будівництво
2Архітектура будівель і споруд, планування міст і транспортПромислове та цивільне будівництво