Прогонний Олексій Миколайович

Посада: декан факультету ІКСТ

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат технічних наук, доцент

Рік народження: 1960

Освіта:

У 1987 році закінчив Харківський інститут інженерів залізничного транспорту за спеціальністю «Автоматика, телемеханіка і зв’язок на залізничному транспорті».

Кандидат технічних наук з 2000 року. Дисертацію захистив у Харківській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю «Експлуатація та ремонт засобів транспорту». Тема дисертаційної роботи: «Разработка и исследование электромагнитного замедлителя-ускорителя для подгорочных путей железнодорожных станций».

Дійсний член Транспортної Академії України.

Напрямок наукової діяльності:

автоматизація перевізних процесів.

Автор:

Автор понад 40 наукових праць. В рамках навчально-методичної роботи видав понад 20 науково-методичних та навчально-методичних розробок, в тому числі один підручник (у співавторстві).

Нагороди та подяки:

 • Подяка Міністерства транспорту та зв’язку України
 • Подяка Харківської обласної ради
 • Почесна Грамота Міністерства освіти і науки України
 • Подяка Української державної академії залізничного транспорту
 • Почесна Грамота Харківської обласної державної адміністрації
 • Знак «Почесний працівник транспорту України»
 • Знак «Залізнична слава ІІІ ступеня»
 • Знак «Відмінник освіти»

Вибрані публікації:

 1. Прогонний О.М., Зінченко О.Є., Сапова Д.В., Волошин В.В., Болдирєва Ж.А. Аналіз сучасного стану математичного моделювання вихідного струму каналу передачі сигналів системи АЛСН// Збірник наукових праць УкрДУЗТ/ Під ред. доц. Михалківа С.В. – Х.: УкрДУЗТ, вип.161, 2016 – С.48-55
 2. Бойнік А.Б., Змій С.О., Камєнєв О.Ю., Прогонний О.М. Структурно-логічні основи підтримки прийняття рішень учасниками перехрещуваного руху різних видів транспорту// Науковий журнал “Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті”.–Ном 12- Дніпропетровськ: вид-во ДНУЗТ, 2016.-С.59-62
 3. О.Progonniy. Improvement of control method over the environment of cognitive radio system using a neural network. Obikhod Y., Lysechko V., Sverhunova Y., Zhuchenko O., Progonniy O., Kachurovskiy G., Tretijk V., Malyuga V., Voinov V. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – Kh.: – 2017. – Вип. 4/9(88). – С.22-28. ISSN 1729-3774.
 4. Обіход Я.С. Розробка методу вибору каналів когнітивного радіо при множинному доступі первинних та вторинних користувачів з використанням технології “Energy harvestinga” під керуванням нейронної мережі. / Я.С.Обіход, В.П.Лисечко,О.М. Прогонний,Г.М. Качуровський, С.В.Сколота // Системи управління, навігації та зв’язку: збірник наукових праць.- Полтава: ПНТУ, 2018.-Вип.3(49).-С.165-175. ISSN 2073-7394
 5. O.Progonniy. Development and investigation of methods of graphic-functional modeling of distributed systems. Boinik A.,., Kameniev O., Lapko A., Kustov V., Kuzmenko D.,Shcheblykina O. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – Kh.: – 2018. – Вип. 4/4(94). – С.59-69. ISSN 1729-3774.
 6. Самсонкін В.М. До питання ефективного управління роботою дистанцій сигналізації та зв’язку / В.М. Самсонкін, А.Б. Бойнік, О.М. Прогонний // Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті: науковий журнал.- Дніпропетровськ: вид-во ДНУЗТ. – Ном 16.-2019. – С.25-38
 7. Патент на корисну модель 134033. Зареєстрований 10.12.2018 МПК H03K 17/60(2006.01) Виданий 25.04.2019. Опубліковано 25.04.2019, бюл. № 8 Автори: Бутенко В.М., Головко О.В.; Курцев М.С.; Мелешко В.В.; Павленко Є.П.; Прогонний О.М.; Тимофеєва Л.А.; Ушаков М.В.; Федченко І.І.; Чуб І.М.;Чуб С.Г.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1ЕлектротехнікаОрганізація перевезень і управління на транспорті
2Електротехніка та електропостачанняУправління колійним комплексом залізниць, міського та промислового транспорту
3Електротехніка, електроніка та електропривод машинБудівельні, колійні, гірничі та нафтогазопромислові машини