Рубльов Володимир Іванович

Посада: доцент

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат технічних наук

Рік народження: 1969

Освіта:

У 2002 році закінчив Харківський інститут Військово-Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, за спеціальністю „Виробництво, технічне обслуговування та ремонт повітряних суден” та отримав кваліфікацію спеціаліста інженера-механіка.

Кандидат технічних наук з 2006 року

Тема дисертації: “Комплексний метод розрахунку форсажно-вихідних пристроїв турбореактивних двоконтурних двигунів”

Напрямок наукової діяльності:

Газотурбінні установки, альтернативні джерела енергії.

Автор:

Автор понад 20 наукових праць. В рамках навчально-методичної роботи доцентом Рубльовим В.І.  видано та підготовлено до друку 17 науково-методичних та навчально-методичних розробки, з них навчально-методичних – 3, НДР – 3.

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

 1. Выбор функции распределения капель по размерам / Рубльов В.І., Логинов В.В. // Збірник наукових праць ХУПС. – Харків: ХВУ № 2 (60), 2007. – С. 38-42.
 2. Расчет траектории движения капли жидкости в газовом потоке с учетом ее деформации / Рубльов В.І. // Збірник наукових праць Української державної академії залізничного транспорту. – Харків: УкрДАЗТ, 2010. – Вип. 119. – С. 169-172.
 3. Розрахунок розпилювання палива у дизелях / Рубльов В.І. // Збірник наукових праць Української державної академії залізничного транспорту. – Харків: УкрДАЗТ, 2011. – Вип. 122. – С. 128-134.
 4. Застосування ейлерово-лагранжевого підходу для розрахунків переносу речовини в проточній частині газотурбінної установки / Рубльов В.І., Логинов В.В. // Збірник наукових праць Української державної академії залізничного транспорту. – Харків: УкрДАЗТ, 2011. – Вип. 123. – С. 175-179.
 5. Алгоритм розрахунку двофазної течії / Рубльов В.І. // Збірник наукових праць Української державної академії залізничного транспорту. – Харків: УкрДАЗТ, 2011. – Вип. 127. – С. 87-91.
 6. Методика розрахунку двигунів внутрішнього згоряння за допомогою рівнянь Навьє-Стокса / Рубльов В.І. // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних сил України. – Харків: ХВУ, 2011, №2 (6). – С. 47-50.
 7. Вивчення роботи поршневого компресора. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Технічна термодинаміка” та “Теплотехніка” / Рубльов В.І., Бабиченко Ю.А. // Харків: УкрДАЗТ, 2011. – 14 с.
 8. Технічна термодинаміка. Методичні вказівки і завдання до виконання практичних робіт. Частина 1. / Рубльов В.І., Бабиченко Ю.А. // Харків: УкрДАЗТ, 2011. – 114 с.
 9. Методичні вказівки до контрольної роботи і практичних занять з дисципліни “Теплосилові та теплоспоживаючі установки залізничного транспорту” / Рубльов В.І., Корогодский В.А., Василенко О.В // Харків: УкрДАЗТ, 2013. – 26 с.
 10. Рубльов В.І. Ефективність використання теплових насосів / Рубльов В.І. // Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту. – 2016 – №160. – С. 55.
 11. Рубльов В.І. Ексергетичний аналіз двигунів / В.І. Рубльов, Г.В. Біловол // Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту. – 2016 – №153. – С. 203-206.
 12. Біловол Г. В. Обґрунтування вибору приводу обертання гвинта літального апарату / Г. В. Біловол, Н. Н. Отрешко, В. І. Рубльов, М. Б. Чубикало // Системи озброєння та військова техніка: науковий журнал. – 2017 – 2(50).

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Технична термодинамікаТеплоенергетика