Саяпін Олександр Сергійович

Посада:

Науковий ступінь, вчене звання: к.т.н. доцент

Рік народження: 1958

Освіта:

У 1980 році закінчив Харківський інститут інженерів транспорту (ХІІТ) за спеціальністю «Будівництво залізниць, колія та колійне господарство». Кандидат технічних наук з 1989 року. Дисертацію захистил у спеціалізованій вченій раді за спеціальністю 05.23.13 «Будівництво залізниць». Тема дисертації: «Организация работы машинных комплектов на скальных выемках». Науковий керівник – д.т.н., проф. М.І. Іванов.

Напрямок наукової діяльності:

Нові технології спорудження утримання та реконструкції нижньої будови колії.

Автор:

понад 100 наукових праць та навчально-методичних розробок.

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

  1. Саяпін О.С. Раціональна організація спорудження земляного полотна залізниць в складних геологічних умовах / Журнал “Залізничний транспорт України”:-1997.- №1 3с
  2. Полетаев В.И., Бобарыкин П.В., Саяпин А.С. Методика съемки железнодорожного пути с использованием спутниковых GPS-приемников / Современные проблемы проектирования, строительства и эксплуатации транспортних объектов: Матер. межд. конф.- С.-Петербург.: ПГУПС, 2003, 2с
  3. Юрченко Ю.М., Саяпін О.С. Контроль та оцінювання якості знань студентів в умовах державного педагогічного експерименту / К.: Інститут вищої освіти АПН України, 2008, 5с
  4. Саяпін О.С., Камчатна С.М., Малявін А.М., Мануйленко В.Г.Проектування провадження робіт з будівництва земляного полотна залізниці: Методичний посібник / Харьков, УкрДАЗТ, 2007, 62с
  5. Саяпін О.С., Юрченко Ю.М. Удосконалення засобів контролю та оцінювання якості знань студентів в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу / Матеріали ІІ Міжнародної науково-практ. конференції. Проблеми впровадження кред.-мод. системи очима студентів та викладачів.-Х.: ХДТУБА, 2008, 3с
  6. Саяпін О.С., Плугін А.М., Плугін А.А., Плугін О.А.,Герасименко О.С., Трикоз Л.В. Розрахунки несучої здатності і технологія закріплення основ будівель і споруд залізничного транспорту: Навчальний посібник з грифом МОН України. Ч.1 / Харьков, УкрДАЗТ, 2009. 122с
  7. Саяпін О.С., Даренський О.М., Бугаєць Н.В., Вітольберг В.Г., Потапов Д.О., Талавіра Г.М.«Експлуатація залізничних колій» : Навчальний посібник з грифом МОН України. / Харків, УкрДАЗТ, 2009, 140с
  8. Саяпін О.С., Камчатна С.М., Мануйленко В.Г. Будівництво штучної споруди. Методичний посібник / Харків, УкрДАЗТ, 2011, 38с
  9. Саяпін О.С., А.М. Плугін, А.А. Плугін,Л.В. Трикоз,О.С. Герасименко,О.А. Плугін Розрахунки несучої здатності і технологія закріплення основ будівель і споруд залізничного транспорту. Навчальний посібник з грифом МОН України. Частина 2. / Харків, УкрДАЗТ, 2011, 25с

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Інженерна геодезіяЗалізничні споруди та колійне господарство
2Основи геодезіїЗалізничні споруди та колійне господарство
3Геодезичне забезпечення галузіЗалізничні споруди та колійне господарство