Саяпін Олександр Сергійович

Посада: доцент

Науковий ступінь, вчене звання: к.т.н. доцент

Рік народження: 1958

Освіта:

У 1980 році закінчив Харківський інститут інженерів транспорту (ХІІТ) за спеціальністю «Будівництво залізниць, колія та колійне господарство». Кандидат технічних наук з 1989 року. Дисертацію захистил у спеціалізованій вченій раді за спеціальністю 05.23.13 «Будівництво залізниць». Тема дисертації: «Организация работы машинных комплектов на скальных выемках». Науковий керівник – д.т.н., проф. М.І. Іванов.

Напрямок наукової діяльності:

Нові технології спорудження утримання та реконструкції нижньої будови колії.

Геодезичне забезпечення транспортної інфраструктури.

 

Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю:

Дійсний член Транспортної академії України (ТАУ).

Автор:

понад 100 наукових праць та навчально-методичних розробок.

Нагороди та подяки:

Почесний працівник транспорту України

Вибрані публікації:

 1. Саяпін О.С., Орел Є.Ф., Камчатна С.М., Ужвієва О.М. Геодезичний контроль планового положення залізничних кривих / Зб. наук. праць УкрДУЗТ-Вип.189.-Х.: УкрДУЗТ, 2020, 8с
 2. O.S. Saiapin, V.O. Penkov, V N Astakhov, N.V. Bielikova and E.A. Bielikov. GIS in the study of transport infrastructure of technogenic-deformed territories / IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Volume 708, Reliability and Durability of Railway Transport Engineering Structures and Buildings 20–22 November 2019, Kharkiv, Ukraine, 5p
 3. Саяпін О.С., Астахов В.Н., Лоцман П.И. Методика геодезическогог расчета кривизны структурных элементов трассы железной дороги / Зб. наук. праць УкрДАЗТ-Вип.148.-Х.: УкрДАЗТ, 2014, 5с
 4. Саяпін О.С., Гошля Б.О. Сучасні технології геодезичного забезпечення робіт з реконструкції земляного полотна залізниць / Зб. наук. праць УкрДАЗТ-Вип.133.-Х.: УкрДАЗТ, 2012, 3с
 5. Саяпін О.С. Раціональна організація спорудження земляного полотна залізниць в складних геологічних умовах / Журнал “Залізничний транспорт України”:-1997.- №1, 3с
 6. Полетаев В.И., Бобарыкин П.В., Саяпин А.С. Методика съемки железнодорожного пути с использованием спутниковых GPS-приемников / Современные проблемы проектирования, строительства и эксплуатации транспортних объектов: Матер. межд. конф.- С.-Петербург.: ПГУПС, 2003, 2с
 7. Oleksandr Saiapin, Liudmyla Trykoz, Svetlana Kamchatnaya, Oksana Pustovoitova, Armen Atynian. Effective Waterproofing of Railway Culvert Pipes / The Baltic Journal of Road and Bridge Engineering, Vol 14, No 4 (2019), pp. 473-483
 8. S. Saiapin, L.V. Trykoz, I.V. Bagiyanc, V.Y. Savchuk, O.M. Pustovoitova, S.M. Kamchatnaya. Investigation into Electrical Conductivity of the Multicomponent System of Trackbed / International Journal of Engineering Research in Africa, Vol. 25, pp. 52-57, 2016
 9. Саяпін О.С., Камчатна С.М., Литвиненко М.А., Хлистун А.А. Умова скидання грунту з основного відвала автогрейдера / Зб. наук. праць УкрДУЗТ-Вип.165.-Х.: УкрДУЗТ, 2016, 5с
 10. Саяпін О.С., Мануйленко В.Г., Шевченко А.О., Матвієнко О.О. Основні положення та механізми при будівництві залізниці: Навчальний посібник / К.: Видавничий дім «Кондор», 2020, 268с
 11. Саяпін О.С., Камчатна С.М., Мануйленко В.Г., Орел Є.Ф. «Проектування залізниць. Економічні вишукування та основи проектування залізниць»: Навчальний посібник / Харків: УкрДУЗТ, 2018, 190с
 12. Саяпін О.С., Камчатна С.М., Малявін А.М., Мануйленко В.Г. Проектування провадження робіт з будівництва земляного полотна залізниці: Методичний посібник / Харьков, УкрДАЗТ, 2007, 62с
 13. Саяпін О.С., Плугін А.М., Плугін А.А., Плугін О.А.,Герасименко О.С., Трикоз Л.В. Розрахунки несучої здатності і технологія закріплення основ будівель і споруд залізничного транспорту: Навчальний посібник з грифом МОН України. Ч.1 / Харьков, УкрДАЗТ, 2009. 122с
 14. Саяпін О.С., Плугін А.М., Плугін А.А., Трикоз Л.В., Герасименко О.С., Плугін О.А. Розрахунки несучої здатності і технологія закріплення основ будівель і споруд залізничного транспорту. Навчальний посібник з грифом МОН України. Частина 2. / Харків, УкрДАЗТ, 2011, 25с
 15. Саяпін О.С., Даренський О.М., Бугаєць Н.В., Вітольберг В.Г., Потапов Д.О., Талавіра Г.М.«Експлуатація залізничних колій» : Навчальний посібник з грифом МОН України. / Харків, УкрДАЗТ, 2009, 140с
 16. Саяпін О.С., Камчатна С.М., Мануйленко В.Г. Будівництво штучної споруди. Методичний посібник / Харків, УкрДАЗТ, 2011, 38с
 17. Саяпін О.С., Мойсеєнко В.І., Арбузов Г.Ф. Університетська освіта: Навчальний посібник / Харків, УкрДУЗТ, 2015, 126с
 18. Юрченко Ю.М., Саяпін О.С. Контроль та оцінювання якості знань студентів в умовах державного педагогічного експерименту / К.: Інститут вищої освіти АПН України, 2008, 5с
 19. Саяпін О.С., Юрченко Ю.М. Удосконалення засобів контролю та оцінювання якості знань студентів в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу / Матеріали ІІ Міжнародної науково-практ. конференції. Проблеми впровадження кред.-мод. системи очима студентів та викладачів.-Х.: ХДТУБА, 2008, 3с.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Інженерна геодезіяЗалізничні споруди та колійне господарство
2Основи геодезіїЗалізничні споруди та колійне господарство
3Геодезичне забезпечення галузіЗалізничні споруди та колійне господарство