Саркісян Карен Мікаелович

Саркісян Карен Мікаелович

Посада: аспірант

Науковий ступінь, вчене звання:

Рік народження: 1994

Освіта:

У 2017 р. закінчив Український державний університет залізничного транспорту (УкрДУЗТ) за спеціальністю «Локомотиви та локомотивне господарство», кваліфікація «інженер шляхів сполучення»

Напрямок наукової діяльності:

Напрямок наукової діяльності – оцінювання технічного стану вузлів рухомого складу,  процеси обслуговування та ремонту рухомого складу

Автор:

Автор 4-х наукових публікацій (статей в журналах за збірниках праць, тез доповідей міжнародних науково-технічних конференцій).

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

Саркісян, К. М.,  О. В. Устенко.  Aналіз методів та експертна оцінка оперативного контролю технічного стану колісних пар рухомого складу.  Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту 173 (2017). С. 107-114.

АНАЛІЗ ВПЛИВУ ЛЮДСЬКОГО ФАКТОРА НА ПРОЦЕСИ ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ВУЗЛІВ РУХОМОГО СКЛАДУ ПІД ЧАС ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ,  Datsun Y., Sarkisian R., Miroshnichenko O. Транспортні системи і технології, 2020. С. 15-23