Счастний Євген Євгенович

Посада: доцент, почесний професор

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат технічних наук

Рік народження: 1955

Освіта:

У 1978 році закінчив Харківський політехнічний інститут (ХПІ) за спеціальністю “Турбінобудування”.

Кандидат технічних наук з 1986 року.

Напрямок наукової діяльності:

Опалення, вентиляція та кондиціювання будівель та споруд, енергозбереження, використання парових та газових турбін в енергетиці та на транспорті.

Автор:

Автор понад 50 наукових праць. В рамках навчально-методичної роботи проф. Счастним Є.Є. видано та підготовлено до друку понад 50 науково-методичних та навчально-методичних розробок, з них навчально-методичних – понад 20.

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

  1. Методика расчета характеристик турбины с БНА агрегата наддува ДВС / А.Э.Симсон, В.Д.Сахаpевич, В.А.Петpосянц, Г.М.Поляковский. – М.: Деп.в ЦНИИТЭИтяжмаш, № 1436 тм, ХИИТ, 1985.
  2. Влияние типа направляющего аппарата турбины агрегата наддува на топливную экономичность дизеля / А.И.Хаpченко, В.А.Петpосянц, В.М.Заpубин -Хаpьков: Межвузовский сб. науч.тp. “Повышение топливной экономичности тепловозных дизелей и теплопотpебляющих установок ж.д.тp-та”, ХИИТ, 1986, /с.44/.
  3. Расчетно-экспериментальное исследование работы турбины ТКР-7 на дизеле СМД-23 / В.Д.Сахаpевич, В.А.Петpосянц, И.В.Лесовицкий, А.В.Евтушенко – М.: Деп.в ЦНИИТЭИтяжмаш, № 395-тм89, ХИИТ, 1989.
  4. Модернізація силової установки дизель-поїзда Д1 / А.Г.Крушедольский. ISBN 966-7593-09-06. Зб. наук. праць / Харків, ХарДАЗТ,2000.-Вип.51.- с. 20-25.
  5. Характеристика різних способів прогріву тепловозів та їх економічне оцінювання за вартістю одиниці витраченої теплоти / С.А. Єрощенков, Н.А. Шаройко, В.В. Сергєєв -Харків: Міжвузовський сбірник наукових праць. УкрДАЗТ – 2005.
  6. Гідрогазодинаміка. Частина 1 / А.А.Ярхо, В.М.Лялюк. -Харків: Навчальний посібник для студентів спеціальності «Теплоенергетика» з грифом Міносвіти. УкрДАЗТ.- 2007 – 237 с.
  7. Розрахунок роботи центрального кондиціонера в зимовий і літній періоди / С.А.Єрощенков, Т.І.Ярошенко – Харків: Методичні вказівки до виконання дипломного проектування, практичних занять та контрольної роботи з дисципліни «Опалення, вентиляція та кондиціонування повітря” УкрДАЗТ. – 2009 – 21 с.
  8. Гідрогазодинаміка. Частина 2 / А.А.Ярхо, В.М.Лялюк. – Харків: Навчальний посібник для студентів спеціальності «Теплоенергетика» з грифом Міносвіти. УкрДАЗТ. – 2010 – 132 с.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Сучасний стан та перспективи розвитку енергетикиЕнергетичний менеджмент