Войтов Іван Миколайович

Посада: старший викладач

Науковий ступінь, вчене звання:

Рік народження: 1961

Освіта:

У 1986 році закінчив Харківський сільсько господарський інститут ім. В.В.Докучаева за спеціальністю економіка та організація сільського господарства.

У 2007 році закінчив Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України за спеціальністю державне управління.

Напрямок наукової діяльності:

удосконалення методів оцінки та управління господарським ризиком підприємства залізничного транспорту.

Автор:

понад 13 наукових праць та 1 навчального   посібника.

Нагороди та подяки:

Трудова відзнака “Знак пошани” Міністерства аграрної політики України, 2003 р., медаль “Незалежність України” ІІ ступеня, Почесна грамота Мінистерства аграрної політики України 2006р., Почесна відзнака голови Харківської обласної державної адміністрації “За рекордний врожай 2008”, 2008 р., медаль “20 років державній прикордонній службі України”, 2012 р., Срібний знак “За вагомий внесок у розвиток Південної залізниці”, 2015 р., Золотий знак “За вагомий внесок у розвиток Південної залізниці”, 2016 р.,

Вибрані публікації:

  1. Войтов І.М., Калініченко Л.Л., Крихтіна Н.М. Англомовний словник фінансових термінів Х.: УкрДАЗТ. 2012. 112с.
  2. І.М Войтов, Л.Л. Калініченко, О.О. Коковіхіна , Д.І Бойко Гроши і кредит навчальний посібник Харьков : Укр ДУЗТ . 2016. 250с.
  3. Войтов І.М.,Токмакова І. В., Носенко Л. М. Впровадження ціннісно-орієнтованного управління на залізничному транспорту. Вісник економіки транспорту і промисловості №62. 2018. С 131-138
  4. Войтов І.М, Токмакова І. В., Штефан К. І. Розвиток технологій управління трудовим потенціалом підприємства. Вісник економіки транспорту і промисловості. №63, 2018. С. 179-186.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Гроші та кредитУправління фінансами, банківська справа та страхування