Зайцева Іраїда Юріївна

Посада: завідувач кафедри

Науковий ступінь, вчене звання: доктор економічних наук, професор

Рік народження: 1978

Освіта:

У 2000 році закінчила Харківську державну академію залізничного транспорту (УкрДАЗТ) за спеціальністю «Облік і аудит».

Кандидат економічних наук з 2004 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д64.820.05 при Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 08.07.04 – «Економіка транспорту і зв’язку».

Доктор економічних наук з 2011 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д64.820.05 при Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами».

Напрямок наукової діяльності:

Економіко-організаційні підходи до захисту підприємств від недружніх поглинань; управління економічною безпекою підприємств; підвищення ефективності вантажних залізничних перевезень в Україні в умовах глобалізації.

Член Науково-методичної ради з фінансів Міністерства освіти і науки України та редакційної колегії збірника «Вісник економіки транспорту і промисловості».

За особисті досягнення в галузі науки, у 2002 р. отримувала стипендію Кабінету Міністрів України, у 2009 р. – грант Президента України для наукових досліджень за темою «Тактика недружніх поглинань та формування захищеної корпоративної структури на підприємствах автомобільного транспорту».

Автор:

понад  120  публікацій, з них – 106 наукових та 14 навчально-методичного характеру, у тому числі 64 – у фахових виданнях, 4 навчальних посібника та 2 підручника. 75 статті, 31 тези

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

  1. Зайцева І.Ю. Т.В. Ковтун.  Застосування проактивного підходу при формуванні економічної безпеки на залізничному транспорті. Вісник економіки транспорту і промисловості (зб. наук.-практ. статей). Харків, 2015.  Вип.50.  С.180-184.
  2. Зайцева І.Ю. Єрьоміна М.О. До питання аналізу результатів та наслідків впровадження швидкісного та високошвидкісного пасажирського руху на залізницях України. Колективна монографія за ред. В.В. Прохорової. Харків: Смугастатипографія, 2016.  С.110-119.
  3. Зайцева І.Ю. Фінансово-правові аспекти процесу інтеграції України до Транс-Європейської транспортної мережі ТЕМ-Т. Вісник економіки транспорту і промисловості (зб. наук.-практ. статей).  Харків, 2014.  Вип.46.  С.223-228.
  4. Зайцева І.Ю. Пархоменко М.О. Проблеми казначейського обслуговування місцевих бюджетів за доходами. Вісник економіки транспорту і промисловості (зб. наук.-практ. статей).  Харків, 2015.  Вип.50.  С.321-325.
  5. Зайцева І.Ю. Дослідження впливу розвитку міжнародних транспортних коридорів на національну безпеку України.  Науковий вісник Буковинського фінансово-економічного університету. Економічні науки (зб. наук. праць). Чернівці, 2014. Вип.27.  С. 374- 382.
  6. ЗайцеваІ.Ю. Управління фінансовою складовою економічної безпеки підприємства.  Інвестиції: практика та досвід. 2014.  №16. С. 54-56.
  7. Зайцева І.Ю. Шляхи отримання фінансової вигоди від альянсів, злиттів, поглинань та розробка стратегії недружнього поглинання.  Вісник економіки транспорту і промисловості (зб. наук.-практ. статей). Харків, 2014. Вип.45.  С. 69-72
  8. І.Ю.ЗайцеваО.АКарловаЮ.СПрудіус Specific Featuresof Mergersand Acquisitionsinthe Transport Industry/ International Journalof Engineering & Technology, 7 (4.3) (2018) 612-616

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Вступ до фахуУправління фінансами, банківська справа та страхування
2Фінансовий менеджментУправління фінансами, банківська справа та страхування
3Фінансово-економічні основи захисту підприємств від недружніх поглинаньУправління фінансами, банківська справа та страхування
4Трейдинг на світових фінансових ринкахУправління фінансами та трейдинг на світових фінансових ринках