03.12.2020 р.

Секретар вченої ради

Жученко Олександр Сергійович

к.т.н., доцент

корпус 1, поверх 3, кабінет 301

РІШЕННЯ

вченої ради від 03 грудня 2020 р.

Про утворення в УкрДУЗТ разової спеціалізованої вченої ради для прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації «Підвищення експлуатаційної готовності систем керування рухом поїздів на основі контролю функціональних параметрів» аспірантки четвертого року навчання Щебликіної Олени Вікторівни. 

 

Утворити в УкрДУЗТ разову спеціалізовану вчену раду для прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації «Підвищення експлуатаційної готовності систем керування рухом поїздів на основі контролю функціональних параметрів» аспірантки четвертого року навчання Щебликіної Олени Вікторівни.

Призначити:

1) головою разової спеціалізованої вченої ради Огаря О. – доктора технічних наук, професора, завідувача кафедри залізничних станцій та вузлів УкрДУЗТ;

2) опонентами:

Самсонкіна В. – доктора технічних наук, професора, професора кафедри технологій транспорту та управління процесами перевезень Державного університету інфраструктури та технологій;

Грицука І. – доктора технічних наук, професора, професора кафедри суднових енергетичних установок Херсонської державної морської академії.