24.12.2020 р.

Секретар вченої ради

Жученко Олександр Сергійович

к.т.н., доцент

корпус 1, поверх 3, кабінет 301

РІШЕННЯ

вченої ради від 24 грудня 2020 р.

 

Про встановлення обсягу вибіркових навчальних дисциплін в УкрДУЗТ

1. Установити обсяг вибіркових навчальних дисциплін першого (бакалаврського), другого (магістерського), третього (освітньо-наукового) рівнів:

в рамках загального циклу – по 3 кредити ЄКТС;

в рамках професійного циклу – по 6 кредитів ЄКТС;

кожну вибіркову дисципліну планувати як односеместрову.

2. Деканам факультетів Скорику О.О., Устенку О.В., Калабухіну Ю.Є., Прогонному О.М., Куценку М.Ю., директору навчально-наукового центру гуманітарної освіти Колеснику К.Е. забезпечити внесення змін відповідно до пункту 1 цього рішення до всіх освітніх програм під час їх чергового перегляду, а також до відповідних навчальних планів, та оприлюднити проєкти освітніх програм зі змінами на офіційному сайті УкрДУЗТ до 15 січня 2021 р. для публічного обговорення.

 

Про встановлення строку навчання здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освіти за заочною формою навчання 

  1. Установити строк навчання здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освіти за заочною формою на основі повної середньої освіти 3 роки 10 місяців з 2021/2022 навчального року.
  2. Деканам факультетів Скорику О.О., Устенку О.В., Калабухіну Ю.Є., Прогонному О.М., Куценку М.Ю., директору навчально-наукового центру гуманітарної освіти Колеснику К.Е. забезпечити внесення змін відповідно до пункту 1 цього рішення до відповідних навчальних планів до 25 січня 2021 р.

 

Про вивчення іноземної мови на випускних курсах першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

  1. Ввести в навчальні плани всіх років наборів з 2021/2022 навчального року в других семестрах випускних курсів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за денною та заочною формами навчання дисципліну «Практикум з іноземної мови» обсягом 2 аудиторні години на тиждень.
  2. З другого семестру 2020/2021 навчального року організувати щотижневі курси з іноземної (англійської) мови для випускних курсів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за денною та заочною формами навчання обсягом 2 аудиторні години на тиждень.
  3. Деканам факультетів та директору навчально-наукового центру гуманітарної освіти забезпечити внесення змін відповідно до пунктів 1 та 2 цього рішення до всіх освітніх програм під час їх чергового перегляду, а також до відповідних навчальних планів та оприлюднити проєкти освітніх програм зі змінами на офіційному сайті УкрДУЗТ до 15 січня 2021 р. для публічного обговорення.
  4. Завідувачу кафедри «Іноземних мов» забезпечити розробку робочої програми навчальної дисципліни «Практикум з іноземної мови», силабусу до неї та відповідних методичних матеріалів до 25.01.2020р.

 

Про встановлення лімітів стипендіатів (загального, стипендіатів-відмінників), яким буде призначатися академічна стипендія за результатами зимового семестрового контролю 2020/2021 навчального року

  1. Установити ліміт стипендіатів в УкрДУЗТ у розмірі 45 відсотків фактичної кількості студентів денної форми навчання, які навчаються за державним замовленням на певному факультеті, курсі за певною спеціальністю станом на перше число місяця, наступного за датою закінчення семестрового контролю згідно з навчальними планами для відповідних факультетів, курсів та спеціальностей;

2. Установити ліміт стипендіатів-відмінників у розмірі 30 відсотків загального ліміту стипендіатів.