23.10.2020 р.

Секретар вченої ради

Жученко Олександр Сергійович

к.т.н., доцент

корпус 1, поверх 3, кабінет 301

РІШЕННЯ

вченої ради від 23 жовтня 2020 р.

 

Про заходи щодо підвищення якості навчально-практичної підготовки

1.        Деканам факультетів, директору навчально-наукового центру гуманітарної освіти, керівнику ЦНПП, завідувачам кафедр:

активізувати роботу щодо залучення студентів до навчання за дуальною формою;

розробити індивідуальні навчальні плани щодо студентів, які рекомендовані на навчання за дуальною формою;

активізувати роботу серед здобувачів вищої освіти щодо залучення на навчання робітничим професіям.

2.        Керівнику ЦНПП, завідувачам кафедр забезпечити належний рівень проходження практики в дистанційному режимі шляхом розміщення на платформі Moodle відповідних анімаційних та відеоматеріалів (навчальних фільмів, продуктів реалізації технологій, імітаційних моделей тощо).

3.        Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректора з науково-педагогічної роботи Каграманяна А.

 

Про заходи з профорієнтаційної роботи в першому семестрі 2020/2021 навчального року та стан наповнення сайту університету

  1. Інформацію Ватулі Г. прийняти до відома.
  2. Затвердити план заходів з профорієнтаційної роботи в першому семестрі 2020/2021 навчального року згідно з додатком 1.
  3. Визнати стан інформаційного наповнення сайту університету незадовільним. Проректору з науково-педагогічної роботи Мкртичьяну Д., керівнику центру забезпечення якості вищої освіти Панченку В., начальнику інформаційно-обчислювального центру Матвієнко С. вжити заходів щодо організаційної, методологічної та технічної підтримки відповідальних виконавців структурних підрозділів та кафедр університету для усунення означених недоліків.
  4. Керівникам структурних підрозділів, завідувачам кафедр, гарантам освітніх програм у термін до 30.10.2020 р. виправити означені недоліки та надати відповідний звіт щодо їх усунення за підписом керівника структурного підрозділу / декана факультету проректору з наукової роботи Ватулі Г.
  5. Контроль за виконанням цього рішення, організацію та координацію дій покласти на проректора з наукової роботи Ватулю Г.