Yuriy Kalabukhin

Position: Professor, Dean of the Faculty of Economics

Science degree, academic title: Dr. Sci.Tech., Professor

Year of birth: 1960

Education:

In 1982 he graduated from the Kharkiv Institute of Railway Engineers with a degree in “Diesel locomotives and diesel locomotive”. In 2001 he graduated from the Kharkiv State Academy of Railway Transport with a degree in Management of Organizations.

Candidate of Technical Sciences since 1990. He defended his dissertation in the specialized scientific council K 068.44.01 at the Luhansk Machine-Building Institute, specialty 05.22.07 – “Railway rolling stock and train traction”

Doctor of Technical Sciences since 2010. He defended his dissertation in the specialized scientific council D 64.820.04 in the specialty 05.22.07 – railway rolling stock and train traction. Thesis: “Improving the methodology for determining the technical and economic performance of traction rolling stock, taking into account the life cycle.”

Scientific activity direction:

technical and economic studies of the limit price of rolling stock (locomotives, electric and diesel trains, cars) within the concept of life cycle.

Author:

140 scientific works and educational and methodical developments.

Awards and diplomas:

Badge of Honorary Worker of Transport of Ukraine (2006), badge “Railway Glory” of the III degree (2010).

Featured publications:

  1. Калабухін Ю.Є., Зоріна О.І., Ткаченко В.В. Результати дослідження соціального ефекту техніко-організаційних заходів на залізничному транспорті. Зб. наук. праць Харківського національного університету ім. В.В. Докучаєва. Серія «Економічні науки». 2014.  №7.  С. 13-19.
  2. Калабухін Ю.Є., Ткаченко В.В. Відповідність стану локомотивного господарства вимогам міжнародних транспортних коридорів. Тези доповідей за матеріалами одинадцятої науково-практичної конференції «Міжнародні транспортні коридори та корпоративна логістика». Вісник економіки транспорту і промисловості. 2015.  Вип. 50.  С. 14-15.
  3. Калабухін Ю.Є. Рудковський О.В.Обґрунтування вибору варіанту оновлення локомотивів з урахуванням життєвого циклу.  Зб. наук. праць Українського державного університету залізничного транспорту. 2016.  Вип. 166.  С. 172-179.
  4. Калабухін Ю.Є. Рудковський О.В. Результати аналізу часових рядів споживання палива маневровим тепловозом в експлуатації.  Інформатика та математичні методи в моделюванні.  2017.  том 7, № 1-2. С. 87-95.
  5. Калабухін Ю.Є., КаменеваН.М.,  Зленко Д.Д. Концепція життєвого циклу в теоретичних підходах до вибору варіанту інвестицій в оновлення парка тягового рухомого складу.  Вісник економіки транспорту і промисловості.  2018.  Вип. 62.  С. 241-248.
  6. KalabukhinI., Zorina O. I.  and KamenevaN.  Methodical approaches to the distribution of actual costs of railway infrastructure in conditions of fuzzy indeterminacy SHS Web of Conferences. 2019. Volume 67. DOI: https://doi.org/10.1051/shsconf/20196704015