Український державний університет залізничного транспорту

Український державний університет залізничного транспорту

Вступнику

Вступнику

Студенту

Студенту

Співробітнику

Співробітнику

Випускнику

Випускнику
ШАНОВНІ ВСТУПНИКИ ДО МАГІСТРАТУРИ!

Бажаєте успішно скласти ЄВІ?

Шановні викладачі!

ДНУ «Інcтитут модернізації змісту освіти» проводить моніторингове дослідження щодо трансформації сучасних форм та методів навчання. Просимо пройти опитування з готовності викладачів впроваджувати сучасні форми та методи навчання. Пройти анонімне опитування.

Реєстрація ЄВІ

Шановні вступнки до магістратури!!!  Нагадуємо, що реєстрація для складання ЄВІ з іноземної мови триває до 3 червня. Реєстрацію здійснює приймальна комісія УкрДУЗТ дистанційно.  Для успішної реєстрації дійте за інструкцією нижче.

▶️Реєстрація досягнень студентів у ІІ семестрі 2020/21 н.р.

✒️У цьому семестрі збір усіх документів відбуватиметься 💻ОНЛАЙН за посиланням на Google Form.   ✅Якщо ти брав участь у науковій, науково-технічній, громадській, спортивній або творчій діяльності університету, тоді:

Шановні колеги! Запрошуємо прийняти участь в пленарному засіданні сімнадцятої міжнародної науково-практичної конференції “Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика”

Конференція буде проходити 3.06.21 на платформі Zoom. Початок о 11.00. Реєстрація о 10.50. Підключитися до конференції Zoom можна за посиланням. Ідентифікатор конференції: 860 1174 6402 Код доступу: 2021  На пленарному засіданні планується заслухати доповіді: 1.  Вступне слово: Відкриття конференції Панченко С.В., Докт. техн. наук, ректор, Український державний університет залізничного транспорту 2 Перспективи «зеленої» логістики при мультимодальних перевезеннях за участю залізниць Ломотько Д.В., Докт. техн. наук, Український державний університет залізничного транспорту 3. Розвиток  бізнес-процесів  пасажирського перевезення  під обмеження на  їх  виконання Михальченко А. О., Керівник наукового центру, к.т.н., доцент, Білоруський державний університет транспорту 4. Вплив транспортної інфраструктури на діяльність мультимодальних транспортних систем Примаченко Г. О., Канд. техн. наук, Український державний університет залізничного транспорту 5. О дифференцированном подходе к оценке рейтинга творческой деятельности ученых на основании   модификаций h-индекса Хирша Герасименко П. В., Докт. техн. наук, Петербурзький державний університет шляхів сполучення 6. Інструменти антикризового управління пасажирським комплексом залізничного транспорту Чаркіна Т. Ю. , канд. екон. наук, доцент,  Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна  7. Об анализе процессов  «the great reset» социально-экономических систем, реакции бизнес-управленческого сообщества  на «короно-кризис» и возможных парадигмах будущего развития Компаниец В.В.,    доктор  економічних  наук, професор  кафедри  економіки та права Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія» 8. Сучасні тренди та трансформації в управління кадровим потенціалом підприємств Смачило В. В. , канд. екон. наук., доцент, Харківський національний університет будівництва та архітектури 9. Організація транспортування контейнерів залізницею в системі інтермодальних перевезень за принципами логістики Колісник А. В., Канд. техн. наук, Український державний університет залізничного транспорту 10. Забезпечення збалансованого розвитку підприємств залізничного транспорту в умовах реалізації цифрових трансформацій у галузі Обруч Г. В., канд. екон. наук., доцент, Український державний університет залізничного транспорту 11. Моделювання поїзних станів при просуванні поїздопотоків з небезпечними вантажами на основі абстрактних поїзних конструкцій Кульова Д.О., Асистент, PhD, Український державний університет залізничного транспорту 12. Перспективи державної екологічної політики в галузі залізничного транспорту Островерх Г. Є., асистент, Український державний університет залізничного транспорту З повагою, секретаріат 

КРУГЛИЙ СТІЛ НА ТЕМУ «РОЗВИТОК СПІВРОБІТНИЦТВА МІЖ КИТАЙСЬКИМИ ТА УКРАЇНСЬКИМИ ПАРТНЕРАМИ У СФЕРІ ОСВІТИ, НАУКИ, ПРАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

28 травня 2021 року представники Українського державного університету залізничного транспорту брали участь у круглому столі з Національним Північним університетом (м. Іньчуань, КНР) та ХНУМГ імені О. М. Бекетова на тему «Розвиток співпраці між китайськими та українськими партнерами у сфері освіти, науки, практичної діяльності».

УРОЧИСТЕ ВРУЧЕННЯ ДИПЛОМІВ ВИПУСКНИКАМ-МАГІСТРАМ ПРОГРАМИ «ДВА ДИПЛОМИ» УКРДУЗТ- CNAM

З 2015 р. в Українському державному університеті залізничного транспорту реалізується спільна програма подвійного диплому з Національною консерваторією мистецтв та ремесел (CNAM, м. Париж), розроблена партнерськими університетами у проєкті Темпус IV (2012–2015 рр.)

ЗАХИСТ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ В УКРДУЗТ ЗА ПРОГРАМОЮ 2D З НАЦІОНАЛЬНОЮ КОНСЕРВАТОРІЮ МИСТЕЦТВ І РЕМЕСЕЛ (CNAM, Париж)

27 травня 2021 р. Український державний університет залізничного транспорту (Харків) та Національна консерваторія мистецтв і ремесел (CNAM, Париж) в межах програми «Два дипломи» провели в дистанційному форматі спільний захист випускних кваліфікаційних робіт за спеціальністю CNAM «Менеджер високошвидкісних залізничних систем».

Український державний університет залізничного транспорту

Український державний університет залізничного транспорту

Український державний університет залізничного транспорту (УкрДУЗТ) є правонаступником Харківського інституту інженерів залізничного транспорту, заснованого у 1930 р. За 90 річну історію Університет підготував понад 85 тис. фахівців для залізничного транспорту, транспортного будівництва та інших галузей промисловості та економіки.

Сьогодні УкрДУЗТ – це сучасний заклад вищої освіти з високою міжнародною репутацією в галузі освіти та наукових досліджень. В університеті навчається біля 6 тисяч студентів, в т.ч. іноземних, які отримують ступінь бакалавра, магістра та доктора філософії. Університет нараховує 36 кафедр. За денною та заочною формами навчання здійснюється підготовка:

  • бакалаврів за 22 спеціальностями та 70 освітніми програмами,
  • магістрів за 17 спеціальностями та 39 освітньо-професійними програмами,
  • магістрів-науковців за 6 освітньо-науковими програмами,
  • докторів філософії за 8 освітньо-науковими програмами.

Навчально-виховний процес здійснюється кваліфікованим складом науково-педагогічних працівників, яких в університеті працює 414 осіб. Серед них – 54 докторів та 257 кандидатів наук, два лауреати Державної премії України, 69 академіків і член-кореспондентів галузевих академій України, понад 50 почесних залізничників. 8 працівників Університету є заслуженими працівниками різних галузей народного господарства України.

 

Переглянути відео про університет

Партнери

МОН України Укрзалізниця ПедПреса Довідник Абітурієнта Український центр оцінювання якості освіти Освіта ВНЗ Інформаційна система ЦІТУ Rubika