Український державний університет залізничного транспорту

Український державний університет залізничного транспорту

Вступнику

Вступнику

Студенту

Студенту

Співробітнику

Співробітнику

Випускнику

Випускнику
Засідіння науково-технічної ради УкрДУЗТ

07.12.2021 р. о 13-00 відбулося засідання Науково-технічної ради Українського державного університету залізничного транспорту, на якому були заслухані проміжні звіти керівників наукових робіт та науково-технічних розробок молодих вчених, що виконувалися у 2021 році за рахунок коштів загального фонду державного бюджету:

Графік тестування другого модулю першого семестру 2021/2022 н.р.

ЗМІНИ ДО ГРАФІКУ (ПЕРША ЗМІНА)!!! Тестування переноситься з вівторка 14 грудня 2021 р. на суботу 18 грудня 2021 р. 

Відкрита лекція на факультеті управління процесами перевезень про реформування залізничної галузі. Досвід компанії Freightliner. Частина друга

На факультеті управління процесами перевезень вивчають досвід компанії «Freightliner» в розрізі процесу реформування вітчизняної залізничної галузі. Нещодавно, на факультеті управління процесами перевезень Українського державного університету залізничного транспорту для студентів бакалаврського, магістерського рівнів та викладачів за освітніми програмами «Організація перевезень та управління на транспорті», «Митний контроль на транспорті», «Організація міжнародних перевезень», «Транспортний сервіс та логістика», спеціальності 275 – транспортні технології, відбулась друга відкрита онлайн лекція «Реформування залізничної галузі. Досвід компанії «Freightliner». Спікер заходу — відомий фахівець в залізничній галузі, уповноважений представник компанії «Freightliner» в Україні, Казахстані та країнах Балтії Денис Орлов. Цього разу Денис Орлов поділився з чисельною аудиторією слухачів набутим досвідом, який нині широко застосовується компанією у процесі розподілу пропускної спроможності залізничної інфраструктури. Спікер детально ознайомив слухачів про визначення пріоритетів, під час надання ниток графіку оператором інфраструктури PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (РКР Польські Залізничні Лінії), а також про порядок розподілу в умовах перевантаження. Цікаво, що фрахтування ниток на рік дозволено для Лінії лише на рівні до 50% від доступної пропускної спроможності. Разом з цим Денис Орлов, під час лекції, приділив значну увагу особливостям транскордонних перевезень, і що важливо — розповів про перспективи та проблеми залізничних перевезень між Україною та Польщею. Окремий блок лекції був присвячений вивченню досвіду компанії «Freightliner», стосовно організації перевезень між Польщею та Німеччиною. А саме: мова йшла про умови експлуатації локомотивів, тривалість безперервної роботи локомотивних бригад та їх відпочинку. Суттєва деталь у даному процесі: зміна локомотивної бригади займає п’ять хвилин.

МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС, СПРЯМОВАНИЙ НА РОЗВИТОК МОЛОДІЖНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

На базі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського відбудеться міжнародний студентський професійний творчий конкурс «Конкурентоспроможність підприємницької діяльності». До участі запрошуються здобувачі вищої освіти з України та інших країн.

КОНФЕРЕНЦІЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ УНІВЕРСИТЕТУ (02 грудня 2021 р. о 12.00, ZOOM)

02 грудня 2021 року о 12.00 у дистанційному режимі в ZOOM (ідентифікатор конференції: 245 121 1247, код доступу: 0) відбудеться конференція трудового колективу Українського державного університету залізничного транспорту  

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ УНІВЕРСИТЕТУ (24–25 листопада 2021 року)

24 листопада 2021 року о 1240 в Українському державному університеті залізничного транспорту на платформі відеоконференції ZOOM відбудеться пленарне засідання науково-методичної конференції «Проблеми впровадження дистанційної та дуальної форм здобуття вищої освіти в Українському державному університеті залізничного транспорту». 

СПІВПРАЦЯ З ПАРТНЕРАМИ З КИТАЮ

Днями представники Українського державного університету залізничного транспорту разом з керівництвом Ляонінського залізничного інституту провели змістовне обговорення меморандуму про співпрацю між закладами освіти. За попередніми домовленостями сторін, проект співробітництва передбачає створення спільної інноваційної платформи. За її координації будуть реалізовуватись процеси академічного обміну студентами і аспірантами, стажування, та буде організовано викладацьку діяльність науковців УкрДУЗТ в Ляонінському залізничному інституті. Також, під час перемовин, досягнута домовленість щодо організації та проведення в подальшому низки спільних науково-технічних семінарів та конференцій.

Відкрита лекція на факультеті управління процесами перевезень про реформування залізничної галузі. Досвід компанії Freightliner

Для підвищення якості освіти 18 листопада 2021 року на факультеті Управління процесами перевезень Українського державного університету залізничного транспорту для студентів бакалаврського і магістерського рівнів, викладачів та гарантів освітніх програм “Організація перевезень та управління на транспорті”, “Митний контроль на транспорті”, “Організація міжнародних перевезень”, “Транспортний сервіс та логістика” спеціальності 275 – транспортні технології відбулась он-лайн зустріч в форматі відкритої лекції на тему: “Реформування залізничної галузі. Досвід компанії Freightliner” Частина 1. Спікер заходу – відомий фахівець в галузі залізничного транспорту, повноважний представник компанії Freightliner в Україні, Казахстані та країнах Балтії Денис Орлов.

Графік модульного тестування 1 семестр 2021/2022 н.р. для груп 214-ЕРЗТ-Д20, 212-ПЦБ-Д20

Проведення модульного контролю першого семестру 2020/2021 н.р. для груп 214-ЕРЗТ-Д20 212-ПЦБ-Д20 відбудеться з 22 по 26 листопада 2021 р. У зв’язку з введенням карантинних заходів тестування буде проводитися виключно на платформі Moodle.

Календар подій

13 Грудень
10 Грудень
Підготовка до ЗНО Підготовчі курси ЗНО 2022
09 Грудень
Підготовка до ЗНО Підготовчі курси ЗНО 2022
Підготовка до ЗНО
Український державний університет залізничного транспорту

Український державний університет залізничного транспорту

Український державний університет залізничного транспорту (УкрДУЗТ) є правонаступником Харківського інституту інженерів залізничного транспорту, заснованого у 1930 р. За 90 річну історію Університет підготував понад 85 тис. фахівців для залізничного транспорту, транспортного будівництва та інших галузей промисловості та економіки.

Сьогодні УкрДУЗТ – це сучасний заклад вищої освіти з високою міжнародною репутацією в галузі освіти та наукових досліджень. В університеті навчається біля 6 тисяч студентів, в т.ч. іноземних, які отримують ступінь бакалавра, магістра та доктора філософії. Університет нараховує 32 кафедри. За денною та заочною формами навчання здійснюється підготовка:

  • бакалаврів за 21 спеціальностями та 54 освітніми програмами,
  • магістрів за 19 спеціальностями та 22 освітньо-професійними програмами,
  • магістрів-науковців за 4 освітньо-науковими програмами,
  • докторів філософії за 8 освітньо-науковими програмами.

Навчально-виховний процес здійснюється кваліфікованим складом науково-педагогічних працівників, яких в університеті працює 346 осіб. Серед них – 54 доктори та 237 кандидатів наук, два лауреати Державної премії України, 69 академіків і член-кореспондентів галузевих академій України, понад 50 почесних залізничників. 8 працівників Університету є заслуженими працівниками різних галузей народного господарства України.

 

Переглянути відео про університет

Партнери

МОН України Укрзалізниця ПедПреса Довідник Абітурієнта Український центр оцінювання якості освіти Освіта ВНЗ Інформаційна система ЦІТУ Rubika