Український державний університет залізничного транспорту

Український державний університет залізничного транспорту

Вступнику

Вступнику

Студенту

Студенту

Співробітнику

Співробітнику

Випускнику

Випускнику
Збірник наукових праць УкрДУЗТ

Український державний університет залізничного транспорту є засновником і видавцем наукового видання «Збірник наукових праць УкрДУЗТ», яке бере початок своєї історії з 1994 року. У Збірнику публікуються результати наукових досліджень, наукові та конструкторські розробки та інші матеріали вчених, фахівців залізничного транспорту і промислових підприємств, спрямовані на вирішення сучасних задач та проблем організації перевезень та управління на транспорті, рухомого складу і тяги поїздів, транспортного будівництва та залізничної колії, теплоенергетики та матеріалознавства, автоматики, телемеханіки та зв’язку тощо. Збірник включено до категорії «Б» фахових наукових видань переліку МОН України. В ньому можуть публікуватися наукові статті за вісьмома спеціальностями: 131 – Прикладна механіка; 132 – Матеріалознавство; 133 – Галузеве машинобудування; 144 – Теплоенергетика; 192 – Будівництво та цивільна інженерія; 193 – Геодезія та землеустрій; 273 – Залізничний транспорт; 275 – Транспортні технології. Запрошуємо колег-науковців до публікації результатів своєї наукової, дослідницької, конструкторської діяльності в Збірнику наукових праць УкрДУЗТ Подати свою статтю до редакції ви можете через електронну пошту Збірника: znp@kart.edu.ua Рекомендації щодо оформлення і подання статей розміщено на сторінці Більш детально ознайомитися із діяльністю Збірника наукових праць УкрДУЗТ можна на сайтах: https://kart.edu.ua/unit/zbirnik-ukrsurt та http://csw.kart.edu.ua/index

УРОЧИСТЕ ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ!

8 серпня 2022 року в Українському державному університеті залізничного транспорту відбулося засідання Вченої ради Університету. Окрім розгляду низки робочих питань, було проведено урочисте вручення почесних нагород:

Вiтаємо студента факультету ІКСТ, харків’янина ОЛЕКСАНДРА ДЗЮБУ з Перемогою на Європейських студентських іграх!

Ректорат, кафедра фiзичного виховання та спорту, науково-педагогічний колектив Українського державного університету залізничного транспорту вiтають студента факультету Інформацiйно-керуючих систем i технологiй, групи 107-ТШI- Д18, харків’янина ОЛЕКСАНДРА ДЗЮБУ з Перемогою на Європейських студентських іграх, які проводились у місті Лодзь, Польща, з 14 липня 2022 року, де він виборов ЗОЛОТУ медаль з тхеквондо у ваговій категорії до 63 кг!

Всеукраїнський науково-практичний онлайн-форум «Місцеві дороги: новації, нормативна база та практичні кейси»

Провідні фахівці кафедри “Вишукувань та проектування шляхів сполучення, геодезії та землеустрою” та студенти наукового гуртка “Геодезія та проектування шляхів сполучення” керівник гуртка доц. Шевченко А.О., студенти гр. 103-ГЗ-Д20 Васик А.О., Зеленська А.А., Красовський А.О., Нагорська В.В., Козир В.Р. взяли участь у роботі Всеукраїнського науково-практичного онлайн-форуму «Місцеві дороги: новації, нормативна база та практичні кейси» за участю провідних фахівців галузі, який відбувся 29 липня 2022 р.

Рейтинг успішності студентів денної форми навчання факультет «Управління процесами перевезень»

Рейтинг успішності студентів за 2 семестр 2021/2022 навчального року.

Рейтинг успішності студентів денної форми навчання факультет «Механіко-енергетичний»

Рейтинг успішності студентів за 2 семестр 2021/2022 навчального року.

Рейтинг успішності студентів денної форми навчання факультет «Будівельний»

Рейтинг успішності студентів за 2 семестр 2021/2022 навчального року.

Український державний університет залізничного транспорту

Український державний університет залізничного транспорту

Український державний університет залізничного транспорту (УкрДУЗТ) є правонаступником Харківського інституту інженерів залізничного транспорту, заснованого у 1930 р. За 90 річну історію Університет підготував понад 85 тис. фахівців для залізничного транспорту, транспортного будівництва та інших галузей промисловості та економіки.

Сьогодні УкрДУЗТ – це сучасний заклад вищої освіти з високою міжнародною репутацією в галузі освіти та наукових досліджень. В університеті навчається біля 6 тисяч студентів, в т.ч. іноземних, які отримують ступінь бакалавра, магістра та доктора філософії. Університет нараховує 32 кафедри. За денною та заочною формами навчання здійснюється підготовка:

  • бакалаврів за 21 спеціальностями та 54 освітніми програмами,
  • магістрів за 19 спеціальностями та 22 освітньо-професійними програмами,
  • магістрів-науковців за 4 освітньо-науковими програмами,
  • докторів філософії за 8 освітньо-науковими програмами.

Навчально-виховний процес здійснюється кваліфікованим складом науково-педагогічних працівників, яких в університеті працює 346 осіб. Серед них – 54 доктори та 237 кандидатів наук, два лауреати Державної премії України, 69 академіків і член-кореспондентів галузевих академій України, понад 50 почесних залізничників. 8 працівників Університету є заслуженими працівниками різних галузей народного господарства України.

 

Переглянути відео про університет

Партнери

МОН України Укрзалізниця ПедПреса Довідник Абітурієнта Український центр оцінювання якості освіти Освіта ВНЗ Образование в Украине Інформаційна система ЦІТУ Rubika