Розклад занять

Розклад занять студентів денної форми здобуття освіти

Розклад занять  студентів заочної форми здобуття освіти
Факультет інформаційно-керуючих систем та технологій
Будівельний факультет
Економічний факультет
Механіко-енергетичний факультет
Факультет управління процесами перевезень

Шановні студенти!!!!

Враховуючи сучасні вимоги вищої освіти та з метою спрощення доступу до системи дистанційного навчання «MOODLE УкрДУЗТ» було проведене впорядкування нумерації академічних груп всіх освітніх рівнів та форм здобуття вищої освіти.

Детальніше за посиланням…

Розклад занять