Ректорат

Панченко Сергій Володимирович

ректор, д.т.н., професор

Панченко Сергій Володимирович

Доктор технічних наук з 2010 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна за спеціальністю 05.22.20 – експлуатація та ремонт засобів транспорту. Тема дисертації: «Моделі і методи адаптивного керування параметрами руху засобів рейкового транспорту». У 2012 році присвоєно вчене звання професора.

З 2014 року – ректор Українського державного університету залізничного транспорту.

Напрямок наукової діяльності: автоматизація технологічних процесів на залізничному транспорті; розробка методів і засобів контролю місць знаходження рухомого складу та управління рухом поїздів.

Понад 250 наукових праць та навчально-методичних розробок. Серед них 9 монографій, 11 підручників та навчальних посібників, 56 патентів та авторських свідоцтва. Керує науковою роботою аспірантів та докторантів.

Панченко Владислав Вадимович

проректор з науково-педагогічної роботи, к.т.н., доцент

Панченко Владислав Вадимович

Кандидат технічних наук з 2016 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д64.050.15 Національного технічного університету «Харківський полiтехнiчний інститут» за спеціальнісю 05.22.09 – електротранспорт. Тема дисертаційної роботи: «Покращення електромагнітної сумісності тягової підстанції постійного струму з контактною мережею».

Напрямки наукової діяльності: покращення показників якості електричної енергії, енергоефективність тягових електродвигунів, альтернативні та відновлювальні джерела електричної енергії.

Автор більш ніж 40 наукових праць та навчально-методичних розробок. Має 6 патентів.

Каграманян Артур Олександрович

проректор з науково-педагогічної роботи, к.т.н, доцент

Каграманян Артур Олександрович

Кандидат технічних наук з 1996 року. Тема дисертаційної роботи “Зниження експлуатаційних витрат дизельного палива газодизелем маневрового тепловоза”. Науковий керівник – д.т.н., проф. Єрощенков С.А.

Напрямок наукової діяльності: підвищення паливної економічності та поліпшення екологічних показників тепловозних дизелів.

Автор понад 100 наукових праць та навчально-методичних розробок. Має 22 патенти та авторських свідоцтва.

Соломніков Іван Володимирович

проректор з науково-педагогічної роботи, к.е.н., доцент

Соломніков Іван Володимирович

Кандидат економічних наук з 2018 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.05 при Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Тема дисертації:  «Забезпечення техніко-технологічного розвитку підприємств залізничного транспорту (теоретико-методичні засади)» (науковий керівник – професор Дикань В.Л.).

Напрямок наукової діяльності: забезпечення техніко-технологічного розвитку підприємств.

Автор понад 15 наукових праць та навчально-методичних розробок.