Ректорат

Панченко Сергій Володимирович

ректор, д.т.н., професор

Панченко Сергій Володимирович

Доктор технічних наук з 2010 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна за спеціальністю 05.22.20 – експлуатація та ремонт засобів транспорту. Тема дисертації: «Моделі і методи адаптивного керування параметрами руху засобів рейкового транспорту». У 2012 році присвоєно вчене звання професора.

З 2014 року – ректор Українського державного університету залізничного транспорту.

Напрямок наукової діяльності: автоматизація технологічних процесів на залізничному транспорті; розробка методів і засобів контролю місць знаходження рухомого складу та управління рухом поїздів.

Понад 160 наукових праць та навчально-методичних розробок. Серед них 9 монографій, 11 підручників та навчальних посібників, 32 патенти та авторських свідоцтва. Керує науковою роботою аспірантів та докторантів.

Ватуля Гліб Леонідович

проректор з наукової роботи, д.т.н., професор

Ватуля Гліб Леонідович

Доктор технічних наук з 2016 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.02 за спеціальністю 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди. Тема дисертації: «Розрахунок і проектування комбінованих та сталебетонних конструкцій». Науковий консультант – д.т.н., проф. Е.Д. Чихладзе.

Напрямок наукової діяльності: оптимальне проектування сталебетонних і комбінованих конструкцій та їх розрахунки на силові та температурні впливи.

Автор 130 наукових праць та навчально-методичних розробок. Має 10 патентів.

Блиндюк Василь Степанович

проректор з науково-педагогічної роботи, д.т.н., професор

Блиндюк Василь Степанович

Доктор технічних наук з 2014 року. Дисертацію захистив у Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту імені акад. В. Лазаряна зі спеціальності «Електротранспорт».

Напрямок наукової діяльності: автоматизовані системи керування тяговим електроприводом та енегоозбереження.

Автор 114 наукових праць та навчально-методичних розробок. Має 5 патентів.

Мкртичьян Дмитро Ігорович

проректор з науково-педагогічної роботи, к.т.н, доцент

Мкртичьян Дмитро Ігорович

Кандидат технічних наук з 2003 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.04 при Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 05.22.20 – «Експлуатація та ремонт засобів транспорту». Тема дисертації: «Удосконалення технічних умов навантаження та кріплення штабельних вантажів на відкритому рухомому складі». Науковий керівник – д.т.н., проф. А.М. Котенко.

Напрямок наукової діяльності: Міжнародні, змішані та інтермодальні перевезення на підставі ресурсозберігаючих технологій, умови навантаження, кріплення та перевезення вантажів залізничним транспортом.

Автор понад 60 наукових праць та навчально-методичних розробок. Має 2 патенти. Підготував 1 кандидата технічних наук.

Каграманян Артур Олександрович

проректор з науково-педагогічної роботи, к.т.н, доцент

Каграманян Артур Олександрович

Кандидат технічних наук з 1996 року. Тема дисертаційної роботи “Зниження експлуатаційних витрат дизельного палива газодизелем маневрового тепловоза”. Науковий керівник – д.т.н., проф. Єрощенков С.А.

Напрямок наукової діяльності: підвищення паливної економічності та поліпшення екологічних показників тепловозних дизелів.

Автор понад 100 наукових праць та навчально-методичних розробок. Має 22 патенти та авторських свідоцтва.