Рада молодих вчених

Голова ради

Островерх Ганна Євгенівна

асистент

корпус 1, поверх 4, кабінет 423

Рада молодих вченихРада молодих вчених при Українському державному університеті залізничного транспорту (РМВ при УкрДУЗТ) утворена відповідно до рішення Вченої ради університету від 01.10.2018 р. (протокол №5), яка являється  консультативно-дорадчим органом, утвореним у якості інноваційного структурного підрозділу університету з метою сприяння реалізації конституційних прав молодих вчених відносно їх участі у формуванні та реалізації у сфері наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності університету.

У своїй діяльності Ради  керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також Положенням про Раду молодих вчених при Українському державному університеті залізничного транспорту (далі – Положення), розробленим на основі Типового положення про Раду молодих вчених при органах виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 р. № 822.

Основними завданнями РМВ при УкрДУЗТ є:

  • сприяння формуванню умов для розкриття наукового та творчого потенціалу студентів, аспірантів, молодих вчених;
  • підтримка талановитих дослідників серед студентів, аспірантів, молодих вчених, надання їм всебічної допомоги для ефективної науково дослідницької роботи та забезпечення сталого розвитку наукових шкіл університету;
  • сприяння формуванню особистості дослідника, сучасного вченого з фундаментальними професійними знаннями та широким демократичним світоглядом;
  • встановлення та підтримка професійних контактів і культурних зв’язків з науковими та молодіжними організаціями закладів вищої освіти та наукових установ, а також закордонними колегами;
  • організація публічних заходів для поширення світогляду та громадського саморозвитку молоді; – інформаційно-роз’яснювальна роботу щодо діяльності РМВ при УкрДУЗТ на веб-сайті та офіційних сторінках в соціальних мережах;
  • вираження наукової думки молоді та підготовка пропозицій щодо аспектів діяльності молодих вчених;
  • захист соціальних, економічних, професійний та інших законних інтересів молодих вчених;
  • сприяння встановлення конструктивних та плідних зв’язків між старшим та молодшим поколінням вчених, забезпечення спадкоємності у науковій діяльності;
  • сприяння молодим вченим у сфері атестації наукових, науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації.

З початку своєї діяльності Радою молодих вчених було проведено та реалізовано низку науково-технічних та інших заходів із провадження молодіжної наукової політики закладу вищої освіти.

Посилання в соц. мережах:
Facebook: https://www.facebook.com/rmv.ukrsurt/
Instagram: @rmv.ukrsurt