Приймальна комісія

Відповідальний секретар

Дудін Олексій Аркадійович

Декан будівельного факультету, доцент, к.т.н., доц.

корпус 1, поверх 1, кабінет 121

Приймальна комісія УкрДУЗТ – робочий орган Університету, передбачений частиною першою статті 38 Закону України “Про вищу освіту”, що утворюється для організації прийому вступників. Приймальна комісія працює на засадах демократичності, прозорості та відкритості відповідно до законодавства України, умов прийому на навчання до ВНЗ України. Склад приймальної комісії затверджено Наказом по Університету №12 від 11.02.2020.

Наказ МОН України щодо умов прийому у 2021 році

 

Інформація про перебіг вступної кампанії 2021