Приймальна комісія

Приймальна комісія УкрДУЗТ – робочий орган Університету, передбачений частиною першою статті 38 Закону України “Про вищу освіту”, що утворюється для організації прийому вступників. Приймальна комісія працює на засадах демократичності, прозорості та відкритості відповідно до законодавства України, умов прийому на навчання до ВНЗ України. Склад приймальної комісії затверджено Наказом по Університету №92 від 30.11.2022.

Наказ МОН України щодо умов прийому у 2022 році

Інформація про перебіг вступної кампанії 2022

Приймальна комісія