Приймальна комісія

Приймальна комісія УкрДУЗТ – робочий орган Університету, передбачений частиною першою статті 38 Закону України “Про вищу освіту”, що утворюється для організації прийому вступників. Приймальна комісія працює на засадах демократичності, прозорості та відкритості відповідно до законодавства України, Умов Прийому на навчання до ВНЗ України. Склад приймальної комісії затверджено Наказом по Університету №106 від 30.11.2023р.

Наказ МОН України щодо умов прийому у 2024 році

Інформація про перебіг вступної кампанії 2024

Приймальна комісія