Два дипломи

Програми «Два дипломи»

Одним з ключових напрямів міжнародного співробітництва УкрДУЗТ є навчання студентів за спільними програмами двох дипломів із закордонними закладами вищої освіти.

Особливістю спільних програм двох дипломів є реалізація освітнього процесу одночасно в УкрДУЗТ та в закордонному університеті-партнері. В результаті успішного завершення програми подвійних дипломів студенти отримують дипломи про вищу освіту європейського зразка двох університетів – УкрДУЗТ та європейського ЗВО-партнера.

Міжнародні програми подвійного диплому мають наступні переваги:

підвищення якості освіти, отримання мультидисциплінарної освіти;

можливість отримати гранти на навчання за кордоном;

поєднання навчання за кордоном та в УкрДУЗТ;

отримання досвіду здобуття вищої освіти в Європі, навчання та практика роботи в міжкультурному середовищі;

отримання професійного досвіду у двох країнах – проходження стажування за кордоном на європейських підприємствах;

сприяння росту конкурентоспроможності випускників УкрДУЗТ  як на вітчизняному, так і на міжнародному ринках праці.

Реалізація спільних програм двох дипломів передбачає присвоєння кваліфікації та видача подвійних дипломів магістрів або бакалаврів УкрДУЗТ та європейських університетів.