Науково-дослідна частина

Завідувач науково-дослідної частини

Коростельов Євген Миколайович

к.т.н., доцент

корпус 1, поверх 3, кабінет 318

Наукова діяльність університета зосереджена на ключових напрямах науково-технічного прогресу транспортної галузі. Університет пропонує співпрацю в спільних наукових дослідженнях на залізничному транспорті, по проблемах наукового забезпечення, створення, експлуатації, обслуговування і ремонту інфраструктури та рухомого складу, з метою отримання ефекту, направленого на зменшення експлуатаційних витрат.

Університет забезпечує підготовку науково-педагогічних кадрів через докторантуру та аспірантуру.

Університет є засновником ряду наукових видань, що включено до Переліку фахових видань МОН України, а саме:

  • Вісник економіки транспорту і промисловості;
  • Журнал «Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті»;
  • Збірник наукових праць Українського державного університета залізничного транспорту;
  • Східно-європейський журнал передових технологій.

Науково-дослідна частина

Організація винахідницької діяльності в університеті направлена на реалізацію єдиної державної політики у сфері науки і інтелектуальної власності, тобто на забезпечення правової охорони і господарського впровадження результатів науково-дослідних робіт.