Михалків Сергій Васильович

Посада: доцент

Науковий ступінь, вчене звання: к.т.н., доцент

Рік народження: 1983

Освіта:

У 2004 році закінчив Українську державну академію залізничного транспорту за спеціальністю “Рухомий склад та спеціальна техніка залізничного транспорту”.

Кандидат технічних наук з 2008 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій ученій раді Д 64.820.04 при Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 05.22.07 — “Рухомий склад та тяга поїздів”.

Напрямок наукової діяльності:

Технічне діагностування вузлів і агрегатів рухомого складу.

За особисті досягнення в галузі науки, у 2009 році отримав Грант Президента України для наукових досліджень за темою «Удосконалення технології діагностування підшипників кочення електричних двигунів локомотивів за вібраційними характеристиками».

Автор:

50 наукових праць та навчально-методичних розробок. Має 8 патентів.

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

Пузир В. Г., Михалків С. В., Ходаківський А. М., Бульба В. І. Обчислення частотних смуг вібрації підшипників тягового редуктора електропоїзда кратномасштабним аналізом // Збірник наукових праць українського державного університету залізничного транспорту. — 2019. № 185. С. — .

Михалків С. В., Бульба В. І., Ходаківський А. М. Діагностування тягового редуктора електропоїзда квадратичним спектром обвідної вібрації. Матеріали XX-МНТК «Прогресивна техніка, технологія та інженерна освіта». 2019. С. — 350-353.

Михалків С. В., Фалендиш А. П., Бульба В. І., Ходаківський А. М. Застосування спектрального ексцесу для вібродіагностування тягового редуктора електропоїзда // Технічні науки та технології. — 2019. № 1(15). С. 73 — 79. https://doi.org/10.25140/2411-5363-2019-1(15)-73-79

Михалків С. В., Бульба В. І., Ходаківський А. М. Виділення бічних смуг на спектрах потужності вібрації тягових редукторів електропоїздів // Збірник наукових праць українського державного університету залізничного транспорту. — 2018. № 179. С. 26 — 39. https://doi.org/10.18664/1994-7852.179.2018.147711

Mykhalkiv S., Ravlyuk V., Khodakivskyi A., Bereznyi V. Identification of axle-box bearing faults of freight cars based on minimum entropy deconvolution and squared envelope spectra // International Journal of Engineering & Technology. — 2018. Vol. 7(4.3). P. 167 — 173. https://doi.org/10.14419/ijet.v7i4.3.19729

Михалків С. В., Бульба В. І., Ходаківський А. М. Визначення індикаторів технічного стану колісно-редукторних блоків електропоїздів. Матеріали XIX-МНТК «Прогресивна техніка, технологія та інженерна освіта». 2018. С. 70 — 73.

Михалків С. В., Равлюк В. Г., Ходаківський А. М. Властивості спектра квадратичної обвідної вібрації з визначення діагностичних ознак пошкоджень підшипників кочення буксових вузлів. Тези доповідей міжнародної науково-технічної конференції «Технології та інфраструктура транспорту». 2018. C. 135 — 137.

Тартаковський Е. Д., Михалків С. В., Ходаківський А. М., Cапон Р. С. Діагностування підшипників кочення допоміжних машин електровоза з використанням параметричної моделі та спектра обвідної вібрації // Вісник НТУУ «КПІ». Серія машинобудування. — 2016. №3(78). С. 12 — 18. https://doi.org/10.20535/2305-9001.2016.78.79374

Tartakovsky E., Krasheninin O., Mykhalkiv S., Khodakivskyi A., Baklyak D. Development of built-in means to monitor technical condition of locomotive mechanical units // Col. of scientific works of UkrSART. — 2014. Vol. 149. P. 14 — 21. https://doi.org/10.18664/1994-7852.149.2014.81714

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Гідравлічні передачі локомотивівЛокомотиви та локомотивне господарство