Співробітники кафедри ЕРРС

Устенко Олександр Вікторович

д.т.н., професор

Устенко Олександр Вікторович

Доктор технічних наук з 17 травня 2012 р. Дисертацію захистив в спеціалізованій вченій раді Д64.820.04 при Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальностями 05.22.07 – рухомий склад залізниць та тяга поїздів.

Напрямок наукової діяльності: удосконалення методів технічної експлуатації тягового рухомого складу залізниць та метрополітенів.

Автор 10 навчальних посібників з грифом МОН, 1 монографії  та понад 130 наукових праць, з них 4 патентів України, успішно  керує науковою  роботою аспірантів.

Пузир Володимир Григорович

д.т.н., професор

Пузир Володимир Григорович

Доктор технічних наук з 19 січня 2006 р. Дисертацію захистив 30 вересня 2005 року в спеціалізованій вченій раді Д64.820.04 при Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальностями 05.22.07 – рухомий склад залізниць та тяга поїздів та 05.22.20 – експлуатація та ремонт засобів транспорту.

Напрямок наукової діяльності:застосування електронних компонентів в управлінні локомотивами; вдосконалення та створення засобів діагностування, випробувального обладнання та засобів допускового контролю; процеси у людино-машинних системах.

Автор понад 70 наукових праць та навчально-методичних розробок. Має два патенти та авторське свідоцтво

Жалкін Сергій Григорович

професор, к.т.н.

Жалкін Сергій Григорович

Кандидат технічних наук з 1973 року.

Напрямок наукової діяльності – енергозберігаючі технології та теплотехнічна модернізація тепловозів; подовження терміну придатності експлуатаційних матеріалів.

Автор понад 150 наукових праць. В рамках навчально-методичної роботи професором Жалкіним С.Г. видано та підготовлено до друку 157 науково-методичних та навчально-методичних розробки, з них навчально-методичних – 14, в т.ч. 4 монографії, 1 підручник, 12 патентів на винаходи та корисні моделі.

Крашенінін Олександр Семенович

д.т.н., професор

Крашенінін Олександр Семенович

Доктор технічних наук з 2014 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді за спеціальністю 05.22.07 – рухомий склад залізниць та тяга поїздів. Тема дисертації: «Розвиток наукових основ визначення системи утримання локомотивів при подовженні терміну експлуатації понад нормативний». Науковий керівник – д.т.н., проф.Е.Д. Тартаковський.

Напрямок наукової діяльності: система утримання локомотивів у випадку подовження терміну експлуатації понад нормативний, наукове обгрунтування технології технічного обслуговування локомотивів, оцінка впливу на надійність несучих конструкцій локомотивів їх властивостей, експлуатаційних факторів та навантажень.

Автор понад 90 наукових праць та навчально-методичних розробок та 4 авторських свідоцтв на винахід і патентів.

Жалкін Денис Сергійович

д.т.н., професор

Жалкін Денис Сергійович

Доктор технічних наук з 2012 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д64.820.04 в Український державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 05.22.07 – «Рухомий склад залізниць та тяга поїздів», номер диплома ДД №000970.

Напрямок наукової діяльності – сезонне регулювання дизелів локомотивів, діагностування технічного стану, моделювання впливу сезонних факторів на процеси експлуатації та ремонту тепловозів, оптимізація обсягів та періодичності робіт при експлуатації тепловозів у різні сезони року.

Автор понад 90 наукових праць. В рамках навчально-методичної роботи професором Жалкіним Д.С. видано та підготовлено до друку 98 науково-методичних та навчально-методичних розробки, з них навчально-методичних – 19.

Дацун Юрій Миколайович

д.т.н., доцент

Дацун Юрій Миколайович

Доктор технічних наук з 2021 р. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.04 за спеціальністю 05.22.07 – рухомий склад залізниць та тяга поїздів. Тема дисертації «Розвиток наукових основ формування інтелектуалізованої системи ремонту локомотивів». Науковий керівник – д.т.н., проф. В.Г. Пузир.

Напрямок наукової діяльності: Удосконалення стратегій обслуговування та ремонту тягового рухомого складу. Розробка методів оцінки локомотиворемонтних виробництв. Розробка автоматизованого випробувального обладнання локомотиворемонтних виробництв.

Автор 75 публікацій, з них 68 наукових, 1 патент та 6 навчально-методичного характеру.

Пасько Ольга Володимирівна

к.т.н., доцент

Пасько Ольга Володимирівна

Кандидат технічних наук з 2006 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді НТУ «Харківський політехнічний інститут» за спеціальністю 05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи. Вчене звання доцента кафедри експлуатації та ремонту рухомого складу присуджено 19.02.2009 року, атестат 12ДЦ №022495.

Напрямок наукової діяльності: вдосконалення електричного обладнання локомотивів, передач потужності, дослідження властивостей електричних машин.

Автор понад 60 наукових праць та навчально-методичних розробок.

Михалків Сергій Васильович

к.т.н., доцент

Михалків Сергій Васильович

Кандидат технічних наук з 2008 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій ученій раді Д 64.820.04 при Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 05.22.07 — “Рухомий склад та тяга поїздів”.

Напрямок наукової діяльності: технічне діагностування вузлів і агрегатів рухомого складу.

Автор 50 наукових праць та навчально-методичних розробок. Має 8 патентів.

Чигирик Наталія Дмитрівна

к.т.н., доцент

Чигирик Наталія Дмитрівна

У 2008 році закінчила Українську державну академію залізничного транспорту за спеціальністю Рухомий склад та спеціальна техніка залізничного транспорту.
Кандидат технічних наук з 2005 р.

Напрямок наукової діяльності ― застосування енергозберігаючих технологій в локомотивному господарстві; оцінка технічного рівня дизель-поїздів; оцінка вартості життєвого циклу дизель-поїзда.

Автор понад 40 наукових праць і навчально-методичних розробок.

Харламов Павло Олександрович

к.т.н., доцент

Харламов Павло Олександрович

Кандидат технічних наук з 2007 р. за спеціальністю 05.22.07 – рухомий склад залізниць та тяга поїздів. Тема дисертації: “Удосконалення характеристик системи обслуговування та ремонту перспективних маневрових тепловозів”.

Напрямок наукової діяльності: удосконалення характеристик системи обслуговування та ремонту перспективних маневрових тепловозів, удосконалення характеристик тягового рухомого складу.

Автор понад 30 наукових праць та навчально-методичних видань.