Устенко Олександр Вікторович

Посада: Декан Механіко-енергетичного факультету

Науковий ступінь, вчене звання: доктор технічних наук, професор

Рік народження: 1961

Освіта:

У 1983 році із відзнакою закінчив Харківський інститут інженерів  транспорту (ХІІТ) за спеціальністю «Тепловози та тепловозне господарство»
У 1994 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук, присвячену удосконаленню методів неруйнівного контролю при діагностуванні важкодоступних місць тепловозів.
У 1995 році йому присвоєне вчене звання доцента.
У 2012 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора  технічних наукв спеціалізованій вченій раді Д64.820.04 при Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальностями 05.22.07 – рухомий склад залізниць та тяга поїздів на тему «Проблеми розроблення наукових основ формування віртуальних систем управління експлуатацією, обслуговуванням і ремонтом локомотивів».
У 2014 році присвоєне вчене звання професора.

Напрямок наукової діяльності:

Удосконалення методів технічної експлуатації тягового рухомого складу залізниць та метрополітенів.
Дійсний член транспортної Академії України.
Голова вченої Ради механіко-енергетичного факультету та член вченої Ради УкрДУЗТ. Член спеціалізованих вчених Рад К26.820.01 із захисту дисертацій при державному університеті інфраструктури та технологій, та Д64.820.04 при Українському державному університеті залізничного транспорту. Член редакційної колегії журналу Локомотив-інфо.

Автор:

Автор 10 навчальних посібників з грифом МОН, 1 монографії  та понад 130 наукових праць, з них 4 патентів України, успішно  керує науковою  роботою аспірантів.

Нагороди та подяки:

Подяка Комітету Верховної Ради з транспорту (2015р.), «Почесний працівник транспорту України»(2007р.), подяка Голови Харківської обласної державної адміністрації (2005.; 2017рр.), почесна грамота Харківської обласної Ради (2019р.) Почесна грамота Генерального директора Укрзалізниці (2000р.), Відмінник освіти України (2006р.), Почесна грамота Транспортної академії України (2016р.)

Вибрані публікації:

 1. Tartakovskyi E., Ustenko O., Puzyr V., Datsun Y. SystemsApproachtotheOrganizationofLocomotiveMaintenanceonUkraineRailways / E. Tartakovskyi,  Ustenko, V. Puzyr,  Y. Datsun // RailTransport — SystemsApproach / Ed. A. Sladkowski. – Cham: Springer, 2017. pp. 217-239. doi: 10.1007/978-3-319-51502-1_5.
 2. Устенко О.В., Письменний Д.Ю., Вовк Е.М., Ляшенко С.В. Дослідження аеродинамічних властивостей струмоприймача при високошвидкісному русі // Збірник наукових праць.- Харків: УкрДУЗТ, 2017. – Вип.173 –С.131-136.
 3. Устенко О.В., Саркісян К.М. Аналіз методів та експертна оцінка оперативного контролю технічного стану колісних пар рухомого складу // Збірник наукових праць.- Харків: УкрДУЗТ, 2017. – Вип.173 –С.107-114.
 4. Устенко О.В., Кравцов Д.С. Дослідження та удосконалення  роботи локомотивних бригад // Збірник наукових праць.- Харків: УкрДУЗТ, 2016. – Вип.164 –С.55-61.
 5. Устенко О.В., Сулим А.О., Ходя П.О., Ломонос А.І. параметри бортового накопичувача енергії для заданих умов експлуатації рухомого складу метрополітену // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Щоквартальний науково-виробничий журнал.- Кременчук: КрНУ, 2016. – Вип.3/2016 (35).–С.65-74.
 6. Устенко О.В., Рева А.В. Удосконалення системи автоматизації віртуальних підприємств // Збірник наукових праць.- Харків: УкрДУЗТ, 2015. – Вип.158,Том 2 –С.135-137.
 7. Моделювання розвитку підприємств. Устенко О.В., Тартаковський Е.Д., Мінеєва Ю.В. / Збірник наукових праць III міжнародної науково-практичної конференції “Інноваційні технології на залізничному транспорті” (26 лютого – 4 березня 2012 р.). – м. Тель-Авів (Ізраїль). – Луганськ: СНУ ім. В. Даля – С. 24.
 8. Особливості управління якістю освіти у вищому навчальному закладі./ Устенко О.В., Устенко М.О./ Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Людина, Суспільство, комунікативні технології» (22-23 вересня 2017р.) – Харків – Красний Лиман: Український державний університет залізничного транспорту – С. 157-159
 9. Шляхи вдосконалення локомотивного господарства України і постановка проблеми. / Устенко О.В. Тези доповіді ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Людина, Суспільство, комунікативні технології» (24-25 вересня 2016р.) – Харків – Красний Лиман: Український державний університет залізничного транспорту – С. 264-265.
 10. Комплекс заходів підвищення ефективності локомотивного господарства./ Устенко О.В./ Тези доповіді ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Людина, Суспіль-ство, комунікативні технології» (18-19 вересня 2015р.) – Харків – Красний Лиман: Український державний університет залізничного транспорту – С. 261-262.
 11. Патент № 68074, Україна, МПК G 09F 19/00, Спосіб забезпечення доступу до інтернету у поїздах. Устенко О.В., Бондаренко В.В., Скуріхін Д.І.; заявник Українська державна академія залізничного транспорту № U2011 11167; заява 20.09.2011; опубліковано 12.03.2012, Бюлетень №5
 12. Патент № 69574, Україна, МПК (2011.01) Н02К 9/00, Пристрій для автоматичного регулювання температури електричних машин. Устенко О.В., Горобченко О.М, Дрошко В.І., Сацюк О.В., Гущін А. М.,Кривошея Ю.В., Матвієнко С.А. ; заявник Донецький інститут залізничного транспорту Української державної академії залізничного транспорту № U2011 07411; заява 14.06.2011; опубліковано 10.05.2012, Бюлетень №9
 13. Патент № 76604, Україна, МПК (2012.01) G 06К 17/00, Спосіб моніторингу виробничих процесів підприємств залізничного транспорту. Устенко О.В., Мартинов І.Е., Бондаренко В.В., Скуріхін Д.І.; заявник Українська державна академія залізничного транспорту № U2012 07539; заява 20.06.2012; опубліковано 10.01.2013, Бюлетень №1
 14. Патент № 134362, Україна, МПК (2006) С23С 4/10 (2016.01), С23С 14/00, С23С 14/48 (2006.01) , С22С  19/05 (2006.01) Спосіб отримання зносостійкого покриття. Панченко С.В., Вовк Р.І., Тимофеєва Л.А., Устенко О.В., Тимофеєв С.С., Федченко І.І., Грибанов М.В.; заявник Український державний університет залізничного транспорту № U2018  12626; заява 19.12.2018; опубліковано 10.05.2019, Бюлетень №9

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Експлуатація локомотивів та локомотивне господарствоЛокомотиви та локомотивне господарство
2Теорія локомотивної тягиЛокомотиви та локомотивне господарство
3Транспортні засобиОрганізація перевезень і управління на транспорті