Організація перевезень і управління на транспорті

Шифр: 309

Спеціальність: 275 Транспортні технології (на залізничному транспорті)

Факультет: Факультет «Управління процесами перевезень»

ЗНО: Українська мова та література, Математика, Історія України або Географія або Біологія або Фізика або Хімія або Іноземна мова

Прохідний бал минулих років: 130

Ліцензійний обсяг / Кількість бюджетних місць: 80/91

Термін навчання: 3р. 10м

Вартість контракту (за 1 рік/грн.): 13700

Форма здобуття освіти: повна

Термін навчання: на основі повної загальної середньої освіти – 3 роки 10 місяців / 8 семестрів

Рівень освіти: бакалавр

Рік вступу: 2023

Організація перевезень і управління на транспорті

Гарант освітньої програми

Гарант ОП “Організація перевезень і управління на транспорті” є к.т.н., доцент Костєнніков О.М.

Мета навчання за освітньою програмою

Реформування галузі та суттєва оптимізація працівників залізничного транспорту вказує на необхідність появи фахівців нової формації з нестандартним мисленням, які зможуть вивести галузь на відповідний рівень.

Метою навчання за програмою є отримання знань, умінь та навичок у галузі організації перевезень і управління на транспорті. Студенти набувають фундаментальних та практичних знань щодо всіх аспектів перевізного процесу (обробка вантажів та вагонів, оформлення документів, передача інформації у автоматизованих системах); навчаються організовувати перевезення вантажів та пасажирів на всіх рівнях управління.

Адресати освітньої програми

Програма адресована здобувачам, зацікавленим в отриманні знань при організації перевезення пасажирів та  вантажів  різними видами транспорту відповідно з чинним законодавством.

Ця програми стане у подобі тим, хто зацікавлений у отриманні навичок укладання договорів на транспортне обслуговування різними видами транспорту, отриманні знань відповідно до переходу права власності між учасниками перевезення. Здобувачі зможуть вияснити, які перевізники беруть участь у процесі і як вони взаємодіють між собою та з вантажовласниками.

Програма цікава для тих, хто пов’язує своє майбутнє з роботою у транспортних компаніях всіх видів власності, логістичних центрах або у транспортно-експедиційних організаціях.

Навчання за програмою дає такий обсяг знань, навичок і вмінь, здатність застосування знань та формування суджень:

 • вивчаються основні принципи структурної та функціональної організації об’єктів залізничного транспорту та транспортної системи;
 • вивчаються принципи управління транспортними процесами та взаємодія видів транспорту;
 • вивчаються сучасні методи складання плану формування і графіку руху поїздів, технічних норм експлуатаційної роботи, оперативних планів роботи станцій і вузлів;
 • вивчаються проектування (реконструкція, перебудова) залізничних станцій та вузлів із застосуванням сучасних автоматизованих систем.
 • формуються  вміння застосовувати одержані теоретичні знання для прийняття управлінських рішень (лабораторні роботи та ситуативні ігри з виконанням обов’язків чергового по станції, поїзного диспетчера, начальника станції);
 • формуються навички техніко-економічного оцінювання запропонованих організаційних заходів та проектних рішень;
 • формуються вміння з оформлення перевізних документів, форм обліку та звітності; користування сучасними автоматизованими системами управління на залізничному транспорті.

Можливості працевлаштування

Після закінчення навчання випускники спеціалізації «Організація перевезень і управління на транспорті» можуть працювати у сфері дослідницької та викладацької діяльності у сфері транспортних технологій; адміністративній та управлінській діяльності на посадах вищого рівня у сфері транспортних технологій.

Місця працевлаштування:

 • Міністерство освіти і науки України.
 • Навчальні заклади вищої та середньої профільної освіти.
 • Науково-дослідницькі та проектно-конструкторські інститути.
 • Наукові лабораторії.
 • Підприємства транспортної інфраструктури України (Укрзалізниця, Транспортно-експедиторські компанії, Агентські компанії, Брокерські компанії та інші), на таких посадах:
  • Агент з митного оформлення вантажів та товарів;
  • Агент з передачі вантажу на прикордонній станції (пункті);
  • Агент з розшуку вантажів та багажу;
  • Головний диспетчер (транспорт, складське господарство);
  • Головний інженер (на транспорті);
  • Головний фахівець (залізничний транспорт);
  • Диспетчер з міжнародних перевезень;
  • Диспетчер з регулювання вагонного парку;
  • Диспетчер маневровий залізничної станції;
  • Диспетчер поїзний;
  • Диспетчер служби перевезень;
  • Диспетчер станційний;
  • Експедитор транспортний;
  • Завідувач бюро (квиткового, з розшуку вантажу та багажу, та ін.);
  • Завідувач контейнерного пункту.
  • Інженер з транспорту;
  • Інженер-проектувальник;
  • Інспектор митний;
  • Менеджер з логістики;
  • Менеджер з транспортно-експедиторської діяльності;
  • Начальник відділу (на транспорті);
  • Начальник технічного відділу;
  • Начальник вокзалу;
  • Начальник складу (вантажного);
  • Начальник станції;
  • Начальник станції метрополітену;
  • Ревізор з безпеки руху;
  • Черговий по дирекції залізничних перевезень.