Видатні випускники

Панченко Сергій Володимирович

ректор, д.т.н., професор

Панченко Сергій Володимирович

Доктор технічних наук з 2010 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна за спеціальністю 05.22.20 – експлуатація та ремонт засобів транспорту. Тема дисертації: «Моделі і методи адаптивного керування параметрами руху засобів рейкового транспорту». У 2012 році присвоєно вчене звання професора.

З 2014 року – ректор Українського державного університету залізничного транспорту.

Напрямок наукової діяльності: автоматизація технологічних процесів на залізничному транспорті; розробка методів і засобів контролю місць знаходження рухомого складу та управління рухом поїздів.

Понад 250 наукових праць та навчально-методичних розробок. Серед них 9 монографій, 11 підручників та навчальних посібників, 56 патентів та авторських свідоцтва. Керує науковою роботою аспірантів та докторантів.

Данько Микола Іванович

д.т.н., професор, ректор (2004-2013 рр)

Данько Микола Іванович

Доктор технічних наук з 2006 р. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 64.089.03 за спеціальністю 05.22.01 – транспортні системи. Тема дисертації: «Наукові основи ресурсозберігаючих технологій при організації вантажних залізничних перевезень».

Напрямок наукової діяльності: ресурсозберігаючі технології у перевізних процесах на залізничному транспорті; удосконалення транспортно-експедиційного обслуговування користувачів залізничних перевезень на основі раціонального використання перевізних ресурсів; вибір раціональних схем залізничних станцій для районів масового обслуговування користувачів залізничних перевезень.

Автор понад 200 друкованих праць, з них 37 книг, 19 авторських свідоцтв, патентів та депонованих рукописів.

Соболєв Юрій Володимирович

д.т.н., професор, ректор (1980-2004 рр)

Соболєв Юрій Володимирович

Доктор технічних наук з 1984 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Харківського політехнічного інституту за спеціальністю 05.13.05 – елементи та пристрої обчислювальної техніки і систем управління. Тема дисертації: «Принципы построения комплекса путевых преобразователей для АСУ промышленным транспортом».

Напрямок наукової діяльності: збільшення пропускної здатності залізничних магістралей та підвищення рівня їх використання за рахунок удосконалення технологій і управління перевізним процесом.

Автор більше 250 наукових праць та навчально-методичних розробок. Має 130 патентів та авторських свідоцтв.

Плугін Аркадій Миколайович

д.т.н., професор

Плугін Аркадій Миколайович

Доктор хімічних наук з 1989 р. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді при Інституті колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського Академії наук УРСР за спеціальністю «Колоїдна хімія». Тема дисертації «Електрогетерогенні взаємодії при тверднені цементних вяжучих».

Напрямок наукової діяльності: розвиток теорії твердіння, міцності та довговічності будівельних матеріалів і конструкцій, розробка на цій основі нових матеріалів і технологій.

Автор понад 320 наукових праць та навчально-методичних розробок. Має понад 30 авторських свідоцтв та патентів.

Чихладзе Едуард Давидович

д.т.н., професор, завідувач кафедри «Будівельна механіка та гідравліка» (1990-2011 рр)

Чихладзе Едуард Давидович

Доктор технічних наук з 1986 року. Тема дисертації: «Несуча здатність сталебетонних конструкцій в умовах статичного та динамічного навантаження».

Напрямок наукової діяльності:  розробка теорії розрахунку сталебетонних конструкцій та рішення проблеми вогнестійкості конструкцій.

Автор понад 300 наукових праць, у тому числі восьми підручників. Підготував 25 кандидатів та 2 докторів технічних наук.

Зубенко Владислав Віталійович

Герой Небесної сотні, Герой України, випускник 2013 року

Зубенко Владислав Віталійович

У 2013 році з відзакою закінчив Українську державну академію залізничного транспорту, факультет «Управління процесами перевезень». Рішенням державної екзаменаційної комісії від 19.06.2013 р. присвоєно кваліфікацію інженера з транспорту (залізничний транспорт), спеціальність «Організація перевезень і управління на транспорті (залізничний транспорт)».

Приймав активну участь у Революції Гідності 2014 року. Був тяжко поранений розривною кулею 20 лютого 2014 року, коли щитом прикривав постраждалих на вул. Інститутській. Помер в Інституті серця МОЗ України 28 лютого 2014 року у віці 22 років…

Нагороджений орденом Героїв Небесної сотні, званням Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» (посмертно).