Панченко Сергій Володимирович

Посада: ректор

Науковий ступінь, вчене звання: доктор технічних наук, професор

Рік народження: 1966

Освіта:

У 1990 році закінчив Харківський інститут інженерів транспорту (ХІІТ) за спеціальністю «Автоматизація, телемеханіка та зв’язок на залізничному транспорті».

Кандидат технічних наук з 1996 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Харківської державної академії залізничного транспорту за спеціальністю 05.22.08 – експлуатація залізничного транспорту. Тема дисертації: «Разработка фазочувствительных путевых приемников электрических рельсовых цепей».

Доктор технічних наук з 2010 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна за спеціальністю 05.22.20 – експлуатація та ремонт засобів транспорту. Тема дисертації: «Моделі і методи адаптивного керування параметрами руху засобів рейкового транспорту». У 2012 році присвоєно вчене звання професора.

Напрямок наукової діяльності:

Автоматизація технологічних процесів на залізничному транспорті; розробка методів і засобів контролю місць знаходження рухомого складу та управління рухом поїздів.

Академік Транспортної академії України та Міжнародної академії безпеки життєдіяльності України.

Голова спеціалізованої вченої ради Д 64.820.04 із захисту докторських та кандидатських дисертацій за спеціальностями «Транспортні системи», «Рухомий склад залізниць та тяга поїздів» і «Експлуатація та ремонт засобів транспорту»; член спеціалізованої вченої ради Д 64.820.02 при УкрДУЗТ.

Автор:

Понад 250 наукових праць та навчально-методичних розробок. Серед них 9 монографій, 11 підручників та навчальних посібників, 56 патентів та авторських свідоцтва. Керує науковою роботою аспірантів та докторантів.

Нагороди та подяки:

За особисті досягнення в галузі науки нагороджений Грамотою Верховної Ради України, Почесними грамотами Міністерства освіти і науки УкраїниДержавної адміністрації залізничного транспорту України, нагрудним знаком Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти України», нагрудним знаком «Почесний працівник транспорту України», знаком Укрзалізниці «Почесний залізничник», Золотим знаком «За вагомий внесок у розвиток Південної залізниці».

Вибрані публікації:

  1. Системы интервального регулирования движения поездов на перегонах [Текст]: учеб. пособие / А. Б. Бойник, С. В. Кошевой, С. В. Панченко, В. А. Сотник. – Харьков: УкрГАЖТ, 2005. – 256 с.
  2. Контроллеры и процессоры с параллельной архитектурой [Текст]: учебник / И. А. Фурман, В. А. Краснобаев, М. А. Малиновский, С. В. Панченко; под ред. Г. И. Загария. – Харьков: УкрГАЖТ, 2006. – 416 с.
  3. Панченко, С. В. Модернізація системи підготовки магістрів у галузі експлуатації високошвидкісного транспорту [Текст] / С. В. Панченко, А. О. Каграманян // Українські залізниці. – 2015. – № 1-2. – С. 33-35.
  4. Метод декодирования линейных блоковых кодов на основе популяционных процедур поисковой оптимизации [Текст] / А. С. Жученко, Н. Г. Панченко, С. В. Панченко, Н. А. Штомпель // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2016. – № 2. – С. 25-29.
  5. Панченко, С. В. Нейросетевая модель устройства управления помехоустойчивой тональной рельсовой цепью [Текст] / С. В. Панченко, И. А. Саяпина // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2017. – № 1. – С. 12-17.
  6. Панченко, С. В. Особливості моделювання процесів оцінювання поточного і прогнозованого технічного стану автомобіля під час експлуатації в умовах ITS [Текст] / С. В. Панченко, Ю. В. Грицук, Ю. В. Волков // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2017. – № 2. – С. 3-8.
  7. Panchenko, S.V. Creating a quasi metric criterion for the generalized level of a vehicle [Text] / S. V. Panchenko, O. V. Lavrukhin, O. A. Shapatina // Eastern European Journal of Enterprise Technologies. – 2017. – Vol. 1, Issue 3-85. – P. 39-45.
  8. Features of Application Materials while Designing Phase Transition Heat Accumulators of Vehicle Engines / I. V. Gritsuk, V. Aleksandrov, S. Panchenko [et al.] // (Conference Paper) SAE Technical Papers Volume Part F130115, Issue September, 17 September 2017SAE 35th Annual Brake Colloquium and Exhibition, BRAKE 2017; JW Marriott Orlando Grande Lakes Orlando; United States; 24 September 2017 до 27 September 2017; Код 130115
  9. Formation of an automated traffic capacity calculation system of rail networks for freight flows of mining and smelting enterprises (Article) [Text] / S. V. Panchenko, T. V. Butko, A. V. Prokhorchenko, L. O. Parkhomenko // Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. – 2016. – Issue 2. – P. 93-99.
  10. Improvement of the accuracy of determining movement parameters of cuts on classification humps by methods of video analysis (Article) [Text] / S. Panchenko, I. Siroklin, A. Lapko [et al.] // EasternEuropean Journal of Enterprise Technologies Volume 4. – 2016. – Issue 3-82. – P. 25-30.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Напрямні системи електричного та оптичного зв'язкуАвтоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
2Основи комп’ютерно-інтегрованого управлінняАвтоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
3Моделювання систем керування та зв’язкуАвтоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології