Склад Вченої Ради

Панченко Сергій Володимирович

ректор, д.т.н., професор

Панченко Сергій Володимирович

Доктор технічних наук з 2010 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна за спеціальністю 05.22.20 – експлуатація та ремонт засобів транспорту. Тема дисертації: «Моделі і методи адаптивного керування параметрами руху засобів рейкового транспорту». У 2012 році присвоєно вчене звання професора.

З 2014 року – ректор Українського державного університету залізничного транспорту.

Напрямок наукової діяльності: автоматизація технологічних процесів на залізничному транспорті; розробка методів і засобів контролю місць знаходження рухомого складу та управління рухом поїздів.

Понад 160 наукових праць та навчально-методичних розробок. Серед них 9 монографій, 11 підручників та навчальних посібників, 32 патенти та авторських свідоцтва. Керує науковою роботою аспірантів та докторантів.

Бутько Тетяна Василівна

д.т.н., професор

Бутько Тетяна Василівна

Доктор технічних наук з 1996 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій раді Д.02.15.01 при Харківській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 05.22.07 “Рухомий склад залізниць та тяга поїздів”.

Напрямок наукової діяльності: дослідження та формування інтелектуальних систем в управлінні експлуатаційною роботою на залізничному транспорті. Наукові основи формування технологій залізничних перевезень на основі інтелектуальних транспортних систем. Проведення досліджень та розробка концепції, технології і організаційної структури, щодо створення логістичних центрів залізниць України. Методи формування інтелектуальних залізничних транспортних систем. Розробка математичних моделей організації перевезень на залізничному транспорті.

Автор понад 200 наукових праць і навчально-методичних розробок, у тому числі 3-х підручників з грифом Міністерства освіти і науки України

 

Жученко Олександр Сергійович

к.т.н., доцент

Жученко Олександр Сергійович

Кандидат технічних наук з 2006 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.01 при Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 05.12.02 – «Телекомунікаційні системи та мережі». Тема дисертації: «Метод ітеративного декодування турбокодів зменшеної складності в телекомунікаційних системах.

Напрямок наукової діяльності: завадостійке кодування, мультисервісні мережі.

Автор 50 наукових праць та навчально-методичних розробок.