Жученко Олександр Сергійович

Посада: доцент

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат технічних наук, доцент

Рік народження: 1977

Освіта:

У 1999 році закінчив Харківський військовий університет за спеціальністю «Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси».

Кандидат технічних наук з 2006 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.01 при Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 05.12.02 – «Телекомунікаційні системи та мережі». Тема дисертації: «Метод ітеративного декодування турбокодів зменшеної складності в телекомунікаційних системах.

Напрямок наукової діяльності:

Обробка інформації у телекомунікаційних системах та мережах.

Автор:

50 наукових праць та навчально-методичних розробок.

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

  1. Жученко А.С. Мягкое декодирование помехоустойчивых кодов [Текст] / Жученко А.С. // Системи обробки інформації: збірник наукових праць. – Х.: ХУПС, 2007. – Вип. 7(65). – С. 13 – 15.
  2. Жученко О.С. Знаходження м’яких рішень для символів завадостійкого блокового коду на основі перевірочних рівнянь [Текст] / Жученко А.С. // Телекомунікаційні системи та мережі на залізничному транспорті: збірник наукових праць. – Харків: УкрДАЗТ, 2008. – Вип. 98. – С. 61 – 64.
  3. Жученко О.С. Вибір маршрутів передачі сигнальної інформації у мережі спільноканальної сигналізації № 7 залізничного транспорту [Текст] / О.С. Жученко, В.О. Тітлянов // Збірник наукових праць УкрДАЗТ. – Х.: УкрДАЗТ, 2010. – Вип. 118. – С. 57 – 63.
  4. Жученко О.С. Дослідження впливу характеристик продуктивності мережі технологічного зв’язку залізничного транспорту на якість телефонної передачі [Текст] / Жученко О.С., Абакумов М.А., Соловйов А.О. // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті: науково-технічний журнал. – Х.: УкрДАЗТ, 2010. – Вип. 5-6 (84-85). – С. 28 – 32.
  5. Жученко О.С. Аналіз можливих варіантів побудови інтегральної мережі технологічного зв’язку залізничного транспорту [Текст] / О.С. Жученко, І.В. Рясна // Збірник наукових праць УкрДАЗТ. – Х.: УкрДАЗТ, 2014. – Вип. 121. – С. 9 – 13.
  6. Аналіз методів побудови та кодування кодів з малою щільністю перевірок на парність/ О.С. Волков, О.С. Жученко// Збірник наукових праць УкрДАЗТ. – Х.: УкрДАЗТ, 2014. – Вип. 149. – С. 179 – 184.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Інтегральні цифрові мережі зв’язкуТелекомунікації та радіотехніка
2Системи комутації і розподілу інформаціїТелекомунікації та радіотехніка
3Телекомунікаційні та інформаційні мережіТелекомунікації та радіотехніка
4Мережі оперативно-технологічного зв'язку залізничного транспортуТелекомунікації та радіотехніка