Телекомунікації та радіотехніка

Шифр: 1882

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Факультет: Факультет «Інформаційно-керуючі системи та технології»

ЗНО: Українська мова та література, Математика, Фахове випробування, Історія України або Фізика або Іноземна мова

Прохідний бал минулих років: 100

Ліцензійний обсяг / Кількість бюджетних місць: /8

Термін навчання: 2р 10м

Вартість контракту (за 1 рік/грн.): 13800

Форма здобуття освіти: скорочена

Термін навчання: на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста або
ступеня молодшого бакалавра – 2 роки 10 місяців / 6 семестрів

Рівень освіти: бакалавр

Рік вступу: 2021

Гарант освітньої програми

Гарантом ОП “Телекомунікації та радіотехніка” є к.т.н., доцент Єлізаренко А.О.

Мета навчання за освітньою програмою

Забезпечити здобувачам вищої набуття компетентностей для розв’язання професійних задачі в галузі телекомунікацій та радіотехніки, які пов’язані з проектуванням, побудовою, функціями контролю, моніторингу телекомунікаційних та радіотехнічних систем, в тому числі на залізничному транспорті. Інфокомунікаційна мережа Укрзалізниці постійно вдосконалюється і оновлюється, що визначає гостру необхідність у підготовці висококваліфікованих фахівців з вищою освітою в сфері телекомунікаційних та радіотехнологій на залізницях України.

Унікальність освітньої програми полягає у орієнтованості на особливості інформаційно-технічного забезпечення управління перевізним процесом та рухом поїздів на залізницях України.

Під час навчання здобувачі вищої освіти вивчають принципи побудови та функціонування систем телекомунікацій та радіотехніки, що засновані на сучасних телекомунікаційних технологіях, стандартах та протоколах різного призначення (GSM, CDMA, UMTS, WiMAX, LTE, Ethernet, IP, xDSL, WDM, SDH, PDH, Ethernet, IP, GSM-R, TETRA, LTE тощо). Сучасні технічні засоби телекомунікацій встановлені на кафедрі транспортного зв’язку, дозволяють під час навчального процесу наблизити проведення лабораторних і практичних занять до реальних умов роботи  телекомунікаційних мереж залізничного транспорту.

Адресати освітньої програми

Освітня програма адресована вступникам, які проявляють зацікавленість в отриманні вищої освіти в галузі телекомунунікацій та радіотехніки. Випускники освітньої програми отримують компетенції, які дозволяють забезпечити проектування, організацію та експлуатацію всього комплексу різнорідного телекомунікаційного обладнання.

Навчання за програмою дає такий обсяг знань, навичок і вмінь, здатність застосування знань та формування суджень:

Навчання за програмою надає здобувачами вищої освіти знання, щодо сучасних наукових здобутків у сфері телекомунікацій та радіотехніки, особливостей використання телекомунікаційного забезпечення залізничного транспорту.

Основні результати навчання:

 • знання теорій та методів фундаментальних та загальноінженерних наук в об’ємі необхідному для розв’язання спеціалізованих задач;
 • вміння застосовувати знання в галузі інформатики й сучасних інформаційних технологій для розв’язання спеціалізованих задач та практичних проблем у галузі телекомунікацій залізничного транспорту;
 • вміння проводити розрахунки елементів телекомунікаційних систем, інфокомунікаційних та телекомунікаційних мереж, радіотехнічних систем у відповідності до галузевих та міжнародних стандартів.
 • вміння проектувати, в т.ч. схемотехнічно елементи (модулі, блоки, вузли) телекомунікаційних та радіотехнічних систем;
 • здатність брати участь у проектуванні нових (модернізації існуючих) телекомунікаційних та радіотехнічних систем, в тому числі на залізничному транспорті;
 • вміння застосовувати сучасні досягнення у галузі професійної діяльності з метою побудови перспективних телекомунікаційних та  радіотехнічних систем в тому числі на залізничному транспорті;
 • вміння адміністрування телекомунікаційних систем, інфокомунікаційних та телекомунікаційних мереж, в тому числі на залізничному транспорті;
 • здатність проводити випробування телекомунікаційних систем, інфокомунікаційних та телекомунікаційних мереж, радіотехнічних систем, в тому числі спеціальних мереж технологічного зв’язку на залізничному транспорті;
 • вміння діагностувати стан обладнання (модулів, блоків, вузлів) телекомунікаційних та радіотехнічних систем;
 • вміння використовувати системи моделювання та автоматизації схемотехнічного проектування для розроблення елементів, вузлів, блоків радіотехнічних та телекомунікаційних систем;
 • здатність до вибору методів та інструментальних засобів вимірювання параметрів та робочих характеристик телекомунікаційних та  радіотехнічних систем, в тому числі на залізничному транспорті.
 • вміння управлінсько-організаційної роботи у колективі;
 • здатність ініціювати ідеї та пропозиції щодо підвищення ефективності управлінської, виробничої, навчальної та іншої діяльності.

Можливості працевлаштування

Університет має тісне співробітництво і координацію з основним роботодавцем державним підприємством АТ «Українська залізниця». Укрзалізниця має широко розгалужену найбільшу відомчу мережу телекомунікацій в Україні. Це понад 20 тисяч волоконно-оптичних та кабельних ліній зв’язку, 20 тисяч кілометрів мереж рухомого технологічного радіозв’язку, значна ємність цифрових комутаційних станцій технологічного зв’язку. Ця мережа має комплексний характер, орієнтований на забезпечення високонадійної системи керування рухом поїздів та управління перевізним процесом.

Наша освітня програма орієнтована на задоволення потреб з телекомунікаційного забезпечення в системах управління перевізним процесом та рухом поїздів на залізничному транспорті, що відрізняє її від інших програм з телекомунікацій і є конкурентною превагою випускників. Тісна співпраця з АТ «Укрзалізниця» дозволяє вирішувати проблеми працевлаштування, організації виробничої практики, сприяє впровадженню дуальною освіти.

Випускники можуть займати посади в підрозділах підприємств транспортної інфраструктури України (АТ «Укрзалізниця», метрополітен), операторів та провайдерів телекомунікацій, послуг Інтернет, інформаційно-обчислювальних центрах, сервісних центрах і центрах технічної підтримки засобів телекомунікаційної техніки, а також в науково-дослідних і проектних організаціях, які займаються розробкою, дослідженням та проектуванням телекомунікаційних систем та мереж, або у закладах освіти, що провадять освітню діяльність за даною або спорідненими до освітньої програми спеціальностями.

Додаткова інформація

При здійсненні освітньої діяльності застосовується створений на кафедрі унікальний навчально-тренувальний комплекс, що об’єднує в єдину мережу обладнання Iskratel, Watson Telecom, Raisecom, D-Link, TP-Link, Ericsson, «Стальенерго», а також термінальне обладнання диспетчерських центрів керування. На базі кафедри “Транспортний зв’язок” діє спеціалізована вчена рада Д 64.820.01 із захисту дисертаційних робіт за спеціальністю «Телекомунікаційні системи та мережі».