Навчально-науковий центр міжнародного співробітництва та освіти

Навчально-науковий центр міжнародного співробітництва та освіти (ННЦ МСО) є структурним підрозділом Українського державного університету залізничного транспорту (УкрДУЗТ).

Місія ННЦ МСО полягає у забезпеченні ефективної міжнародної діяльності УкрДУЗТ – взаємовигідній і цілеспрямованій взаємодії з суб’єктами освітньої та наукової діяльності різних країн, створенні та розвитку довгострокових відносин із закордонними партнерами на підставі паритету та взаємної зацікавленості, обміні інтелектуальними ресурсами, розвитку академічної мобільності, а також зміцненні міжкультурних і ділових зв’язків.

Основні напрямки роботи:

 • планування і розробка пропозицій з розвитку міжнародних зв’язків та міжнародної освіти УкрДУЗТ;
 • здійснення заходів із встановлення академічних, науково-технічних, а при необхідності і валютно-фінансових зв’язків із закордонними партнерами;
 • розвиток співпраці УкрДУЗТ з міжнародними освітніми, науковими та іншими організаціями, установами, фондами;
 • організаційне, інформаційно-методичне та технічне забезпечення участі УкрДУЗТ у міжнародних освітніх і наукових проєктах, програмах, конкурсах; контроль поточної роботи над міжнародними проектами, що виконуються в УкрДУЗТ;
 • організація академічних обмінів студентів і науково-педагогічних працівників, організація участі фахівців УкрДУЗТ у міжнародних симпозіумах, конференціях, тощо;
 • протокольне забезпечення проведення міжнародних переговорів, ділових зустрічей та інших заходів;
 • налагодження зв’язків з бізнесом, недержавними, некомерційними та іншими організаціями, налагодження міжкультурної комунікації;
 • координація роботи з закордонними партнерами;
 • координація роботи зі створення в УкрДУЗТ представництв іноземних фірм і організацій, а також інших госпрозрахункових структур, які пов’язані з міжнародною освітньою або науковою діяльністю;
 • забезпечення зовнішньоекономічної діяльності УкрДУЗТ в галузі вищої освіти щодо провадження освітньої діяльності, пов’язаної з навчанням іноземних громадян;
 • організація маркетингу та рекламно-інформаційної діяльності у сфері експорту освітніх послуг;
 • участь в організації освітнього процесу та провадженні освітньої діяльності, пов’язаної з навчанням іноземних громадян.