Відділ міжнародних зв’язків

Начальник відділу

Луценко Алла Леонідівна

начальник відділу

корпус 1, поверх 1, кабінет 103, поверх 3, кабінет 315а

Діяльність відділу спрямована на сприяння інтеграції Університету до міжнародного, зокрема європейського освітньо-наукового простору, створення системи оперативного формування інформаційного поля та комунікації, як сучасного механізму міжнародної діяльності, сприяння розвитку повного комплексу адміністративного забезпечення міжнародної співпраці Університету.

Основні завдання ВМЗ:

  • організація надання освітніх послуг іноземним громадянам;
  • сприяння міжнародній мобільності (навчання, стажування, викладацька робота) студентів, аспірантів, наукових та науково-педагогічних працівників Університету;
  • здійснення організаційного, методичного та представницького забезпечення міжнародного співробітництва Університету з вищими навчальними закладами, дослідницькими установами, промисловими підприємствами, державними і недержавними організаціями України, держав ближнього та дальнього зарубіжжя.

Центр здійснює підготовку, оформлення й видачу запрошень іноземним громадянам на навчання в Університеті, веде листування із закордонними партнерами, сприяє організації прийому іноземних громадян на контрактній основі на всі форми навчання до УкрДУЗТ, здійснює реєстрацію іноземних громадян, які навчаються в Університеті, надає візову підтримку.

Інформація