Відділ міжнародних зв’язків

В.о. начальника відділу

Кравченко Олена Валентинівна

д.істор.н., доцент

корпус 1, поверх 3, кабінет 315 а

Відділ міжнародних зв’язків (ВМЗ) є структурним підрозділом ННЦ МСО УкрДУЗТ.

Діяльність Відділу міжнародних зв’язків спрямована на сприяння інтеграції Університету до міжнародного, зокрема європейського освітньо-наукового простору, створення системи оперативного формування інформаційного поля та комунікації, як сучасного механізму міжнародної діяльності, сприяння розвитку повного комплексу адміністративного забезпечення міжнародної співпраці Університету.

Основні завдання ВМЗ:

  • сприяння міжнародній академічній мобільності (навчання, стажування, підвищення кваліфікації, викладацька робота) студентів, аспірантів, наукових та науково-педагогічних працівників Університету;
  • здійснення організаційного, методичного та представницького забезпечення міжнародного співробітництва Університету з закладами вищої освіти, дослідницькими установами, промисловими підприємствами, державними і недержавними організаціями України, держав ближнього та дальнього зарубіжжя;
  • міжнародна проєктна діяльність;
  • підготовка та узгодження документації для  реалізвції  програм подвійних дипломів;
  • координація програм Erasmus +