Erasmus +

Еразмус+ – це програма Європейського Союзу, що підтримує проєкти, партнерства, заходи і мобільність у сфері освіти, професійної підготовки, молоді і спорту.

Для участі в заходах програми Еразмус + УкрДУЗТ має обліковий запис ECAS (Служба аутентифікації Європейської комісії)  Ідентифікаційний код учасника (Participant Identification Code – PIC).

Participant Identification Code (PIC) УкрДУЗТ: 914648309


Програма Еразмус+ відкриває можливості співпраці вищих навчальних закладів Європи з країнами-членами програми, Україною та іншими країнами-партнерами для спільних проєктів з академічної мобільності, проєктів розвитку потенціалу у вищій освіті, європейських студій та з інших напрямів.

* КА1 – Академічна мобільність (Вища освіта)

Гранти для закладів вищої освіти

Гранти для студентів, випускників, викладачів та інших працівників

* КА2 – Проєкти співпраці (Вища освіта)

Розвиток потенціалу

Альянси знань

Стратегічні партнерства

* КА3 –Підтримка реформ (Вища освіта)

Національна команда експертів з реформування вищої освіти (HERE team)

Заходи HERE team

Матеріали HERE team та НЕО в Україні

* Жан Моне (Європейські студії)

Викладання і дослідження

Обмін знаннями

Підтримка асоціацій

*Молодь/Спорт

КА1: Мобільність молоді

КА2: Проекти співпраці

КА3: Підтримка реформ

*Вища освіта в Україні

Вища освіта і Болонський процес

Заклади вищої освіти

Більше про можливості відкриті для України розміщено на сайті Національного Еразмус+ офісу в Україні на  www.erasmusplus.org.ua