Студентська наукова діяльність

Науково-дослідна робота студентів є невід’ємною складовою наукової діяльності Університету. Це один із важливих засобів підвищення якості підготовки фахівців з вищою освітою, розширення загального та професійного світогляду.

Основними завданнями науково-дослідної роботи студентів є: залучення талановитої молоді до наукових досліджень, організація участі студентів в конкурсах студентських наукових робіт, студентських наукових конференціях, олімпіадах.