Рада НДРС

Науково-дослідна робота студентів є невід’ємною складовою наукової діяльності університету і першим етапом у підготовці наукових кадрів. Вона є одним із важливих засобів підвищення якості підготовки фахівців з вищою освітою, сприяє розширенню загального та професійного світогляду. Координуючими органам організації науково-дослідної роботи студентів є Рада науково-дослідної роботи студентів, що діє на підставі Положення про наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Українського державного університету залізничного транспорту від 01 вересня 2015 року.

Метою діяльності Ради є активізація та сприяння розвитку інноваційної діяльності молодих вчених та їх професійне зростання задля розв`язання актуальних наукових проблем і вирішення пріоритетних наукових завдань, а також забезпечення захисту прав та інтересів молодих вчених.