Студентська науково-технічна конференція

В університеті функціонує Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених, започатковані понад 20 студентських наукових гуртків. Результати науково-технічної діяльності здобувачів освіти доповідаються на щорічній студентській конференції та публікуються в електронному виданні (Збірник наукових праць студентів та магістрів УкрДУЗТ). У доповідях здобувачі пропонують до обговорення студентської наукової спільноти власні підходи до вирішення актуальних проблем науки, освіти, виробництва та презентують результати наукових досліджень.

Конференція проводиться раз на рік, як правило в жовні-листопаді. Прийняти участь у конференції можуть ввсі студенти як університету, так і інших закладів вищої освіти України та зарубіжжя.

Студентська науково-технічна конференція