Наукові гуртки

Діяльність наукових гуртків університету спрямована на розвиток творчих здібностей студентів з метою набуття ними фахових (професійних), особистісних компетенцій, а також досвіду одержання знань та умінь через дослідження.

Математичні моделі і алгоритми в прикладних задачах на транспорті
Митне оформлення та митний контроль на залізничному транспорті
Проектування залізничних станцій
Сортувальні пристрої залізниць світу
Youth project community
Сучасні системи керування рухом поїздів
Основи програмування та робототехніка
Технології комп’ютерної інженерії
Основи алгоритмізації, програмування та комп’ютерної інженерії спеціалізованих комп’ютерних систем транспорту
Електроніка та мікросхемотехніка
Вагони та мехатроніка
Деталі машин
Прикладна механіка та основи конструювання
Теоретична механіка та динаміка і міцність конструкцій машин
Комп’ютерне моделювання деталей машин
Теорія механізмів і машин
Матеріали та технології виготовлення виробів транспортного призначення
Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Удосконалення системи та технології ремонту локомотивів
Удосконалення конструкції та підвищення паливної економічності локомотивних енергетичних установок
Оцінка систем технічної експлуатації модернізованих локомотивів
Технічні засоби контролю стану електричного обладнання локомотивів
Ресурсозбереження на залізничному транспорті
Напрями модернізації рухомого складу
Технології відновлення пар тертя в ремонті рухомого складу
Автоматизація післяремонтних випробувань обладнання локомотивів
Розвиток засобів діагностування вузлів локомотивів
Випробування тягового рухомого складу
Підвищення безпеки та надійність рухомого складу
Скетч
Сталебетон
Будівельні матеріали для транспортних конструкцій і споруд: склад, технологія, властивості
Геодезія та проектування шляхів сполучення
Управління персоналом
Економіка для не байдужих
Правознавчий гурток
Студентський центр бухгалтерського професійного розвитку
Студентська школа менеджменту (SMS)
Engineering and speaking club
Akademisches schreiben
«English for technical experts»
«Philologische studie von wissenschaftlichen texten»
Філософський
Соціологічний
Психологічний
Історичний
З мовознавства
З політології
З ділової риторики

 

 

Наукові гуртки