Студентські наукові гуртки

в.о. завідувача кафедри

Толстов Іван Вікторович

в.о. завідувача кафедри, доцент

корпус 3, поверх 3, кабінет 319

Формування та становлення компетентного та успішного майбутнього фахівця, соціально та психологічно зрілої особистості розпочинається ще в студентські роки, а вже потім продовжується під час реалізації професійної діяльності.

Одним із шляхів поглиблення професійної підготовки та соціалізації майбутнього  фахівця є участь студентів у науково-дослідній роботі. Остання є одним з найважливіших засобів підвищення якості підготовки спеціалістів у вищій школі,  а саме: посилює активні, творчі начала в навчальному процесі, слугує потужним засобом селективного відбору кадрів для підготовки молодих вчених, збереження й відновлення наукових шкіл. Фахівці, які мають досвід студентської наукової роботи, виявляють більш оригінальне мислення та, як правило, демонструють визначні успіхи у своїй професійній діяльності.

З метою активного залучення студентів до науково-дослідної роботи на кафедрі філософії та соціології створено студентські наукові гуртки за різною спрямованістю:

  • філософський – керівник Лебедєв Вадим Олександрович, канд. філос. н., доцент;
  • соціологічний – керівник Даніл’ян Вадим Олегович канд. філос. н., доцент;
  • психологічний – керівник Алєксєєнко Наталя Вікторівна, ст.викладач.

В межах роботи гуртків студенти мають можливості для навчання навичкам наукових досліджень, зокрема: поглиблення знань, вміння організувати та проводити презентацію результатів своїх наукових пошуків із використанням найсучаснішої техніки, аргументувати власну позицію, дискутувати, працювати в команді.

Студентські психологічні читання, присвячені Всеукраїнському дню психолога, на тему: «Психологічні аспекти діяльності інженера»

Студентські наукові гуртки

 

Круглий стіл за темою: «Читання як компонент духовного розвитку особистості студента»

Студентські наукові гуртки

 

Студентські наукові гуртки

 

Дискусійний клуб за темою: «Хобі – найкращій спосіб організації вільного часу»

Студентські наукові гуртки

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ СЕМІНАР «ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ І СТРЕС. УПРАВЛІННЯ СТРЕСОВИМИ СТАНАМИ»,

ПРИСВЯЧЕНИЙ ВСЕСВІТНЬОМУ ДНЮ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВЯ

09.10.2020 р. в межах роботи психологічного гуртка кафедрою філософії та соціології в online форматі було проведено науково-практичний семінар, присвячений Всесвітньому дню психічного здоров’я, на тему: «Професійна діяльність і стрес. Управління стресовими станами».

 

Студентські наукові гуртки Студентські наукові гуртки