Толстов Іван Вікторович

Посада: Завідувач кафедри

Науковий ступінь, вчене звання: к. філос. наук, доцент

Рік народження: 1985

Освіта:

У 2007 році з відзнакою закінчив філософський факультет Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна за спеціальністю «Філософ, викладач філософських дисциплін»

Кандидат філософських наук з 2011 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 64.051.18 Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. Тема дисертації: «Антитетика позитивного та природного права в сфері легітимації політики».

У 2018 року отримав звання доцента.

Напрямок наукової діяльності:

Історія філософії (американська філософська думка XX століття), соціальна філософія (правова легітимація політики), соціальна відповідальність бізнесу.

З 2017 року приймає участь у ініціативно-пошуковій науково-дослідній роботі «Філософське та науково-практичне дослідження конструктивних можливостей інтегрального раціоналізму для створення сучасних та надсучасних когнітивних технологій забезпечення прийняття рішень персоналом структур та підрозділів залізничного транспорту в умовах зростання інтенсивності руху поїздів».

Є членом Соціологічної асоціації України (САУ).

Автор:

76 наукових праць та навчально-методичних розробок, з них: 61 наукових, 1 посібник, 11 навчально-методичних.

Нагороди та подяки:

Нагороджений Почесною грамотою Українського державного університету залізничного транспорту з нагоди професійного свята – Дня залізничника (2016р.).

Вибрані публікації:

 1. Petrushov and I. V. Tolstov, “THE SOCIO-ANTHROPOLOGICAL IDEAS IN THE AMERICAN CRITICAL REALISM (GEORGE SANTAYANA)”, AMPR, no. 12, pp. 81–88, Sep. 2017. Режим доступу: http://ampr.diit.edu.ua/article/view/105904
 2. Tolstov and V. M. Petrushov, “THE ANTROPOLOGY OF GENDER BY VASIL ROSANOV AND THE ETHICS OF SEXUAL DIFFERENCE BY LUCE IRIGARAY”, AMPR, no. 15, pp. 145–154, Mar. 2019.Режим доступу: http://ampr.diit.edu.ua/article/view/157013
 3. Tolstov,M. Shapoval and I. “Quo Vadis: Anthropological Dimension of the Modern Civilization Crisis”, AMPR, no. 19, pp. 23–31, Jun. 2021.Режим доступу: http://ampr.diit.edu.ua/article/view/235937
 4. TOLSTOV, Ivan; CHERNYSHOV, Victor. George Santayana on Society and State. Limbo: boletín internacional de estudios sobre Santayana, 2022, 42: 51-62. Режим доступу: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8619690
 5. Толстов І.В. Б. Кістяківський – засновник української інтегральної філософії права. Гуманітарний часопис. Харківський національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний університет».– 2015.-№1.–С.52-58 (COPERNICUS)(фахове видання)
 6. Толстов І.В., Петрушов В.М. Соціально-антропологічні ідеї і американському критичному реалізмі (Джордж Сантаяна). «Антропологічні виміри філософських досліджень»: Збірник наукових праць Дніпропетровського університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. – Вип.. №12(2017). – с.78-84( 7/5) (включено до наукометричної бази Web of Science, фахове видання)
 7. Толстов І.В.,Даніл’ян В.О., Фролов О.І. Деякі особливості і закономірності економічного розвитку інформаційного суспільства. Вісник економіки транспорту і промисловості (збірник науково-практичних статей), 2018. – №62 (Спецвипуск). – с.20-29 (COPERNICUS)(фахове видання)
 8. TOLSTOV, I. V., PETRYSHOV,M. THE ANTROPOLOGY OF GENDER BY VASIL ROSANOV AND THE ETHICS OF SEXUAL DIFFERENCE BY LUCE IRIGARAY. Anthropological Mefsurements of Philosophical Research. [S.I.], n.15, p.145-154, mar. 2019 ISSN 2304-9685. (включено до наукометричної бази Web of Science, фахове видання)
 9. Толстов І.В. Філософія Володимира Соловйова та християнство. Гуманітарний часопис. Харківський національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний університет».– 2013.-№4.–С.20-26 (COPERNICUS)(фахове видання)
 10. Толстов І.В. Політика ситуації постмодерну/ вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, 2014. – №1093. Серія «Філософія» – «Філософські перипетії». – с. 33-36.(фахове видання)
 11. Толстов І.В. Евристичний потенціал концепції легітимності М. Вебера / вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, 2014. – №1130. Серія «Філософія» – «Філософські перипетії». – с. 104-112.(фахове видання)
 12. Тостов І.В.,Петрушов В.М. Філософія: нормативний курс. Навчальний посібник з грифом Міносвіти. – Харків: УкрДАЗТ, 2013. -343/85 (у співавторстві Петрушов В.М.)
 13. Толстов І.В., Даніл’ян В.О. Соціологія. Навчальний посібник. – Харків: УкрДУЗТ, 2018. – 284 с.
 14. Толстов І.В.Глобальна екологічна криза та філософія природи//Ukraine – EU. Modern Technology, Business and Law : collection of international scientific papers : U31 in 2 parts. Part 2. Societal Challenges. Innovations of Social Work, Philosophy, Psychology, Sociology. Environmental Protection. Management and Public Administration. Innovations in Education. Current Issues in the Reformation of the Higher Education System in the Aspect of Ukrainian Eurointegration. Current Issues of Legal Science and Practice – Chernihiv : CNUT, 2016. – P 71-73. (конференція проведена у країні, що входить до ЄС)
 15. Толстов І.В. Василь Шендеровський – світоч української науки та культури. Поборник душевного миру: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Искать и удивляться значит то же», присвяченої 100-річчю від дня народження Тронька Петра Тимофійовича (с. Сковородинівка, 16 травня 2015 року);Есеї переможців конкурсу «Поборник душевного миру» (2014). 0 Харків: Майдан, 2015. – 26-29

Основні навчальні дисципліни, які викладає: