Переклад та англійська мова і література

Шифр: 25013

Спеціальність: 035 Філологія

Факультет: Навчально-науковий центр гуманітарної освіти

ЗНО: Українська мова та література, Математика, Математика або Історія України або Біологія або Фізика або Хімія або Іноземна мова

Прохідний бал минулих років: 187.01

Ліцензійний обсяг / Кількість бюджетних місць: 25/5

Термін навчання: 3р. 10м.

Вартість контракту (за 1 рік/грн.): 17500

Форма здобуття освіти: повна

Термін навчання: І – бакалаврський
на основі повної загальної середньої освіти - 3 роки 10 місяців

Рівень освіти: бакалавр

Рік вступу: 2023

Переклад та англійська мова і література

Гарант освітньої програми

Гарантом ОП “Переклад та англійська мова і література” є к.ф.н., доцент Нешко С.І.

Мета навчання за освітньою програмою

Метою навчання за програмою є поглиблена профільна підготовка перекладачів, надання знань по лінгвістиці та основам перекладу, формування лінгвістичних знань о мовах, знайомство з міжкультурними аспектами перекладацької діяльності, ознайомлення з сучасним рівнем мовознавства, формування та розвиток у студентів професійних, спеціальних та загальнокультурних компетенцій, що необхідні для здійснення професійної діяльності у сфері перекладацького супроводу виробничо-практичної діяльності, посередництва в міжкультурній комунікації.

Адресати освітньої програми

Програма адресована здобувачам, які зацікавлені в отриманні знань у галузі перекладу з/на англійську мову та викладанні англійської мови та літератури в середніх навчальних закладах. Програма може зацікавити тих хто планує займатися також видавничою діяльністю, діяльністю у сфері радіомовлення та телевізійного мовлення, надавати послуги перекладу, займатися у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування, займатися виховною та методичною роботою, перекладом науково-технічної літератури тощо.

Навчання за програмою дає такий обсяг знань, навичок і вмінь, здатність застосування знань та формування суджень:

 • базові знання в галузі гуманітарних та суцільно-економічних дисциплін, що сприяють розвитку загальної культури й соціалізації творчої особистості, формуванню загально-гуманістичних та етичних цінностей науково-дослідної діяльності, розуміння процесів розвитку мовних процесів, їх зв’язку з суспільством, уміння використовувати ці знання в професійній діяльності;
 • фундаментальні знання в галузі професійно-орієнтованих гуманітарних наук в обсязі, що необхідний для здійснення професійної науково-дослідної та викладацької діяльності;
 • поглибленні знання в галузі мовознавства, перекладознавства та літературознавства англійської та німецької мов;
 • професійна науково-ділова комунікація українською, англійською та німецькою мовами, професійні науково-дослідницькі та викладацькі навички;
 • знання у сфері сучасних інформаційних технологій в обсязі, що необхідний для здійснення професійної діяльності, професійна робота з комп’ютером, програмним забезпеченням, іншомовною літературою, словниками, тощо;

Можливості працевлаштування

Завдяки високому рівню теоретичної підготовки та володінню практичними навичками, що дозволяє їм реалізовувати свої здібності викладача на внутрішньому та міжнародному ринку випускники кафедри зможуть працювати перекладачами на підприємствах у сфері економіки, політики, освіти, культури, в суцільній сфері, в транспортних компаніях та підрозділах, в територіальних та муніципальних департаментах транспорту, логістичних центрах тощо, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність.

Додаткова інформація

Студенти та випускники спеціальності «Філологія» матимуть можливість займатися такими видами діяльності в університеті в межах науково-технічного перекладу:

 • реалізація міжнародних освітніх програм та проектів TEMPUS;
 • організація навчання студентів та аспірантів спільно з зарубіжними університетами за програмою підписаною між УкрДУЗТ та Le CNAM;
 • виконання обов’язків щодо членства у міжнародній науковій та освітній організації TESOL;
 • співпраця в рамках міжнародної мережі університетів;
 • перекладацька підтримка та редагування іншомовних публікацій науковців в журналах з високим індексом цитування: Journal of Automation and Information Sciences, International Conference on Mathematical Methods in Electromagnetic Theory, Ukrainian Journal of Physics, Telecommunications and Radio Engineering (English translation of Elektrosvyaz and Radiotekhnika) та інші;
 • супровід та переклад під час лекцій зарубіжних професорів, семінарів, конференцій, форумів та симпозіумів;
 • поширення інформації про УкрДУЗТ та досягнень університету в науці та техніці на міжнародному науковому ринку;
 • переклад, редагування та локалізації матеріалів для Інтернет-порталу університету;
 • створення навчальних підручників, посібників та інших учбових матеріалів на іноземних мовах для навчання іноземних студентів;
 • розвиток співпраці УкрДУЗТ з міжнародними вищими навчальними, науково-дослідними, приватними організаціями, установами, закладами, фондам, іншими юридичними та фізичними особами.