Нешко Світлана Ігорівна

Посада: завідувач кафедри, к.ф.н., доцент

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат філологічних наук, доцент

Рік народження: 1972

Освіта:

У 1997 р. закінчила Харківський державний університет за спеціальністю «Англійська мова та література».

Кандидат філологічних наук з 2002 р. за спеціальністю 10.02.04 – германські мови. Тема дисертації: «Афіксальне вираження конотації в англійській мові».

Напрямок наукової діяльності:

Спеціаліст в галузі мовознавства, яка дослідила афікси сучасної англійської мови та розподілила їх на конотативні групи, відповідно до впливу на асоціативні співзначення, що набувають кореневі основи. Довела важливість теоретичного осмислення проблеми граматичного, лексичного значення та співзначень афіксів, які впливають на конотацію лексичних одиниць, що зумовлене загальною орієнтацією лінгвістики на інтегральне, всебічне вивчення слова. Вказала шляхи досліджень слова у поєднанні його денотативного та конотативного аспектів. Саме конотація як складний динамічний феномен мови й мовлення дозволяє визначити всю сукупність співзначень слова.

Проаналізувала конотативні відмінності основ у міжмовному порівнянні, для уточнення можливостей передачі конотативних співзначень та виявила етноспецифічну сутність феномену конотації в афіксальних системах англійської та німецької мов.

Провела конотативний аналіз словотворчих елементів мови, що включив їх комплексний розгляд із подальшою розбивкою на дві основні групи: мовленнєвого та мовного типу афіксів. Уперше на матеріалі афіксів описала конотативні синонімічні ряди та визначила міжмовні відмінності англійської та німецької мов.

Практикуючий перекладач. Очолює групу перекладачів за міжнародною програмою TEMPUS, що сприяє розширенню кордонів та популяризації новітніх досягнень науковців України на Європейському просторі. Автор перекладів ряду художніх творів, опублікованих видавництвом «Мікко», співавтор Українсько-російського-англійсько-французько-польського розмовника для працівників залізничного транспорту. Розробила робочі програми з іноземної мови для підготовки працівників Південної залізниці до Євро 2012. Приймала участь у тестуванні з іноземної мови кандидатів на посади членів Рахункової палати, що проводились у 2020 році в Комітеті Верховної Ради України з питань бюджету.

Член міжнародної спілки TESOL – Teachers of English to Speakers of Other Languages in Ukraine.

Автор:

понад 30 наукових праць та навчально-методичних розробок.

Нагороди та подяки:

Почесна грамота Виконавчого комітету Московського району в місті Харкові ради за вагомий внесок у справу підготовки та виховання висококваліфікованих фахівців для залізничного транспорту України, активну наукову і громадсько-політичну діяльність, високий професіоналізм та з нагоди професійного свята Дня залізничника.

Подяка Державної адміністрації залізничного транспорту за сумлінну працю на залізничному транспорті, вагомий внесок у його розвиток, високий професійний рівень і творчу ініціативу.

Нагороджена знаком «Залізнична слава» ІІІ ступеня

Подяка Харківського міського голови Г.А. Кернеса за багаторічну сумлінну й плідну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у розвиток освіти і науки міста Харкова та з нагоди професійного свята – Дня залізничника.

Вибрані публікації:

  1. Антонова В. Ф., Нешко С. И. Трансформация жанрового канона в произведениях В.Скотта и поэтов-«лейкистов». Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Серія «Філологія». Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2017. Вип. 76. С. 121–125
  2. Нешко С. І., Антонова В. Ф. Принцип організації просторо-часового контініума британської чарівно ї казки. Наукові записки ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. Серія: «Літературознавство». Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2017. Вип. 2 (86). С. 21–28
  3. S. Neshko, M. Vorozhbiyan, M. Moroz. Factors Influencing Acid Formation Efficiency in Nitric Acid Technology. Chemistry & Chemical Technology. 2018. Vol. 12. No. 1. P. 74–78.
  4. Нешко С. І., Антонова В. Ф. Фольклорная традиция как источник интертекстуального заимствования в английской. Наукові записки ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. Серія: «Літературознавство». Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2018. Вип. 2 (88). С. 6–16
  5. Нешко С.І.,  Дзюба О.А.,  Зроднікова К.В. Методичні вказівки за твором за твором Three Men on the Bummel by Jerome K. Jerome для студентів-філологів 2 курсу ННЦГО (англійська мова). Харків: УкрДУЗТ, 2018. 51 с.
  6. Нешко С. І., Дзюба О.А.  Методичні вказівки з аналітичного читання до твору Джейн Остен “Pride and Prejudice” для студентів спеціальності «Філологія». Харків: УкрДУЗТ. 2019. 30с.
  7. Нешко С.І., Ель Кассем О. В. Стратегії перекладу художніх текстів українською мовою на прикладі аналізу твору Льюїса Керрола “Аліса в країні чудес”. Записки з романо-германської філології. 2019. Вип. 2. С. 222-230.
  8. Антонова В.Ф., Нешко С.І. Казкова традиція у творчості В. Скотта та поетів-«лекістів». Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди “Літературознавство”. 2019. Вип. 91-92. С. 8-18.
  9. Shevchenko K.,Grigorov A.,Neshko S.,Desna N.,Bondarenko O.,Stetsiuk Y. Improvement of Operational Properties of Technological Fuel – A Review. Petroleum and Coal. 2021. Vol. 63. Issue 1. P. 34-40.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Англійська моваПерелік освітніх програм
2Ділова англійська моваПерелік освітніх програм
3Практичний курс (англійська мова)Перелік освітніх програм
4Вступ до перекладознавстваПереклад та англійська мова і література
5Філологічне дослідження детективного жанру на матеріалі творів англійської літературиПереклад та англійська мова і література
6Філологічне дослідження фантастики на матеріалі творів англійської літературиПереклад та англійська мова і література