Співробітники кафедри ІнМ

Нешко Світлана Ігорівна

завідувач кафедри, к.ф.н., доцент

Нешко Світлана Ігорівна

Кандидат філологічних наук з 2002 р. за спеціальністю 10.02.04 – германські мови. Тема дисертації: «Афіксальне вираження конотації в англійській мові».

Напрямок наукової діяльності: афікси сучасної англійської мови та їх розподіл на конотативні групи, відповідно до впливу на асоціативні співзначення, що набувають кореневі основи.

Автор понад 30 наукових праць та навчально-методичних розробок.

Самохіна Вікторія Опанасівна

Професор, докторка філологічних наук, професорка, академікиня НАН Вищої освіти України.

Самохіна Вікторія Опанасівна

Докторка філологічних наук, професорка, академікиня НАН Вищої освіти України з 2011 року.

Захищені дисертації:

Напрямок наукової діяльності: екстуальний і дискурсивний аспекти жарту у сучасному комунікативному просторі Великої Британії та США.

Автор понад 300 наукових праць, з яких: 2 одноосібних та 6 колективних монографій (2008-2019 р.р.), 3 статті входять до науко метричної бази Web of Science (2017 р., 2021 р.) та Scopus (2015 р.), 28 навчальних посібників та підручників. Отримала гранти на виконання проєктів з еколінгвістики (2018-2020 рр.) та Multied (2019-2021 рр.) у співавторстві;

Донець Павло Миколайович

д.ф.н., професор

Донець Павло Миколайович

Доктор філологічних наук з 2012р. за спеціальністю “Загальне мовознавство”.

Напрямок наукової діяльності: міжкультурна комунікація, контрастивна лінгвокультурологія, лінгвокраїнознавство, теорія перекладу, когнітивна лінгвістика

Автор понад 30 наукових праць та навчально-методичних розробок.

Донець Світлана Михайлівна

к.ф.н., доцент

Донець Світлана Михайлівна

Кандидат філологічних наук з 1990 р. захистила дисертацію за спеціальністю 10.02.04 – германські мови. Тема дисертації: «Импликативный аспект речевого образа (на материале английской и американской художественной прозы XIX—XX в.в.».

Напрямок наукової діяльності: стилістика та лінгвістика тексту, імплікативний потенціал образных засобів, концептуальна лінгвістика.

Автор понад 36 наукових праць та навчально-методичних розробок.

Антонова Вікторія Федорівна

к.ф.н., доцент

Антонова Вікторія Федорівна

Кандидат філологічних наук з 2011 р. Дисертацію захистила в спеціалізованій раді Д 52.051.05 Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського за спеціальністю 10.01.04 – література зарубіжних країн. Тема дисертації: «Жанрові модифікації в поезії В. Скотта та поетів-“лейкістів”».

Напрямок наукової діяльності: британський фольклор, англійська література, порівняльне літературознавство, лінгво-країнознавчі аспекти науково-технічної термінології.

Автор понад 37 наукових праць та навчально-методичних розробок.

Ель Кассем Олена Володимрівна

старший викладач

Ель Кассем Олена Володимрівна

У 1989 році з відзнакою закінчила Харківський інститут інженерів транспорту ім. С.М. Кірова за спеціальністю «Промислова теплоенергетика».

У 2000 році закінчила Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна за спеціальністю «Мова та література».

Напрямок наукової діяльності: проблеми технічного перекладу

Автор понад 11 наукових праць та навчально-методичних розробок.

Харламова Олена Миколаївна

старший викладач

Харламова Олена Миколаївна

У 2003 році закінчила Донецький національний університет за спеціальністю «Переклад».

У 2010 з відзнакою закінчила Українську державну академію залізничного транспорту за спеціальністю «Менеджмент організацій».

Напрямок наукової діяльності: проблеми перекладу.

Автор понад 12 наукових праць.

Радченко Ірина Борисівна

старший викладач

Радченко Ірина Борисівна

У 1990 році закінчила Харківський державний університет ім. О.М.Горького за спеціальністю “Французька мова та література”.

Напрямок наукової діяльності: англійська та французька лексика.

Автор понад 33 наукових праць та навчально-методичних розробок.

Березний Віктор Миколайович

старший викладач

Березний Віктор Миколайович

У 1996 році закінчив Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди за спеціальністю «Математика і фізика».

У 1999 році закінчив Інститут післядипломної освіти Харківського державного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди за спеціальністю «Англійська мова»

Напрямок наукової діяльності: проблеми перекладу.

Автор понад 11 наукових праць та навчально-методичних розробок.

Пономаренко Віталій Євгенович

старший викладач

Пономаренко Віталій Євгенович

У 2000 році закінчив Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди за спеціальністю «Англійська мова,українська мова і література».

Напрямок наукової діяльності: проблеми технічного перекладу.

Автор понад 13 наукових праць та навчально-методичних розробок.